Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 07 - 12 februari 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 07 - 12 februari 2020

Gepubliceerd op: 11 februari 2020 13:30

Gemeentepagina: week 07
Datum: 
woensdag 12 februari 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Carnaval
Bestuurscentrum / KCC 
gesloten met carnaval

In verband met carnaval is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari 2020.

Aangifte geboorte & overlijden / vermissing identiteitsbewijzen
Op carnavalsmaandag 24 februari is de Burgerlijke Stand uitsluitend voor aangifte geboorte & overlijden geopend van 09.00-10.00 uur. U kunt dan ook terecht voor het melden van vermissing van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen. De vermissing van een reisdocument kunt u ook online melden via www.meerssen.nl. De vermissing wordt dan meteen geregistreerd.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Werkzaamheden Beekstraat & Stationstraat

Vorige week zijn de werkzaamheden van fase 2 van project Overkluizing Watervalderbeek van start gegaan: de aanleg van een nieuw ondergronds beektracé door het onderste deel van de Beekstraat (tussen Gasthuisstraat-Bunderstraat) en de Stationstraat (tussen Bunderstraat -brillenzaak/opticien). Deze straten zijn sindsdien afgesloten voor doorgaand verkeer. Voetgangers en fietsers (te voet!) kunnen wel door. Verkeer kan wel vanuit de Gasthuisstraat richting de Beekstraat/Volderstraat rijden. De verkeerslichten zijn verwijderd.

Tijdens de werkzaamheden blijven de winkels en de parkeergarage bereikbaar voor publiek!

Bereikbaar
Om ervoor te zorgen dat bezoekers van het winkelcentrum goed hun weg vinden, zijn groene omleidingsborden geplaatst. Deze leiden naar de parkeerplaatsen in het centrum. Voor overig doorgaand verkeer zijn gele omleidingsborden geplaatst. Om de omleiding kort te houden, is de bussluis in de Montfortlaan tijdelijk opgeheven. Er geldt hier nu éénrichtingsverkeer.

Wat is er verder vorige week gebeurd?
Op dinsdag begonnen we met het verwijderen van de straatstenen in het onderste deel van de Beekstraat (tussen de Gasthuisstraat en Bunderstraat). Deze hebben we netjes gestapeld en kunnen we later hergebruiken. De aannemer startte vervolgens met het graven van de geul voor de uitbreiding van nieuwe ondergrondse buis voor de Watervalderbeek. Tijdens deze werkzaamheden bleek helaas dat een gasleiding niet helemaal ligt zoals op tekeningen is aangegeven. Hierdoor lopen we een kleine vertraging op. De gasleiding moet namelijk eerste verlegd worden. De vertraging is echter zeer beperkt.

Wat doen we in de week van 10-16 februari?
We gaan verder met de werkzaamheden voor de aanleg van een nieuw ondergronds beektracé in het onderste deel van de Beekstraat. Dit gedeelte van de nieuwe buis is naar verwachting diezelfde week nog klaar. De sleuf dichten we dan met zand. Rond het midden van de week starten we met het opbreken van de straatstenen in de Stationstraat. Vanaf woensdag 12 februari is de Stationstraat daarmee niet meer bereikbaar vanaf de parkeergarage. De werkzaamheden voor het nieuwe ondergrondse beektrace door de Stationstraat starten als het gedeelte Beekstraat klaar is.

Planning vanaf 17 februari (onder voorbehoud!)
In die week leggen we in de Beekstraat de fundering aan en beginnen we met het aanbrengen van het trottoir. De rijbaan volgt op het moment dat de trottoirs gereed zijn. De aanleg van de riolering in de Stationstraat gaat vanaf dat moment nog een week of twee duren. De delen die klaar zijn, vullen we met zand. Waar mogelijk brengen we de fundering weer aan.

Alle informatie over het project vindt u op de speciale projectpagina op www.meerssen.nl (Projecten – Overkluizing Watervalderbeek).

---

Carnaval
Carnaval in Meerssen:
Laten we er samen een mooi feest van maken!

Van zondag 23 februari t/m dinsdag 25 februari is het weer carnaval. Drie knotsgekke dagen lang vieren we feest in de gemeente Meerssen. Carnaval is diep verankerd in onze Limburgse cultuur. Iedereen viert dit feest op zijn of haar eigen manier.

Carnaval speelt zich voor een groot deel af in de open lucht. Het is de charme van het feest, maar dat zorgt ook voor overlast. Het is belangrijk dat we veilig carnaval vieren en dat de overlast binnen de perken blijft.

Ik vraag daarom de medewerking van alle carnavalsvierders!

Afval
Carnaval zorgt voor flink wat afval in de straten. Het opruimen hiervan kost de gemeente veel geld. Help mee om het afval binnen de perken te houden en ruim uw rommel op. Dit jaar vragen we speciale aandacht voor confetti in de vorm van aluminium snippers. Dit materiaal is slecht voor het milieu en laat zich slecht opvegen. Het is daarom verboden om aluminium confetti uit te strooien. We vragen om bij voorkeur confetti van papier te gebruiken.

Geluid
Een feest in de open lucht zorgt voor geluidsoverlast. Vier gerust carnaval, maar houd ook rekening met anderen.

Alcohol
Alcohol en carnaval gaan goed samen, maar te veel alcohol kan tot problemen leiden. Met alcohol op stap je natuurlijk niet achter het stuur. Zorg dan voor een BOB. Daar kun je mee thuiskomen. Daarnaast geldt de regel NIX 18: niet roken en niet drinken onder de 18 jaar.

Toiletvoorzieningen Markt
De gemeente zorgt in samenwerking met de TOP 111 voor extra toiletvoorzieningen op de Markt op carnavalsmaandag.

Vrijdag 21 februari Markt Meerssen
In de aanloop naar carnaval zijn er al veel carnavalsactiviteiten. Zo maakt de jeugd het gezellig op de vrijdagavond op de Markt in Meerssen. We zorgen voor toezicht en extra verlichting. Ik vraag iedereen mee te werken en het gezellig te houden.

Houd rekening met elkaar, dan blijft het een mooi feest!
Wij wensen iedereen een fijne carnaval!

Mirjam Clermonts-Aretz
Burgemeester van Meerssen

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het kappen van 6 bomen, Stationstraat 42, 6231 CM Meerssen (ontvangen 30 januari 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het herbouwen van de garage / opslag bedrijfsruimte en het realiseren van een uitrit, Kuilenstraat 2, 6231AW Meerssen (verzonden 3 februari 2020);
  • het intern (constructief) verbouwen van de woning en het uitbreiden van de woning middels een uitbouw, Gasthuisstraat 159, 6231 JV Meerssen (verzonden 5 februari 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Weigering omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is geweigerd voor:

  • het realiseren van een vakantiewoning, Heerenstraat 6, 6243 EA Moorveld (verzonden 5 februari 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verordening adviescommissie Kerngroep 2020

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 6 februari 2020 de Verordening adviescommissie Kerngroep 2020 vastgesteld.
In werking: met ingang van de dag na de datum van publicatie van het Gemeenteblad waarin deze verordening wordt geplaatst.
Waar ter inzage: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 11 februari 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verordening Auditcommissie Meerssen 2020

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 6 februari 2020 de Verordening Auditcommissie Meerssen 2020 vastgesteld.
In werking: met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019.
Waar ter inzage: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 11 februari 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verordening Rechtspositie raads- en burgerleden gemeente Meerssen 2020

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 6 februari 2020 de Verordening Rechtspositie raads- en burgerleden gemeente Meerssen 2020 vastgesteld.
In werking: terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020.
Waar ter inzage: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 11 februari 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verordening werkgeverscommissie griffie Meerssen 2020

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 6 februari 2020 de Verordening werkgeverscommissie griffie Meerssen 2020 vastgesteld.
In werking: met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019.
Waar ter inzage: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 11 februari 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 12 februari 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen