Gemeente Meerssen | Steunmaatregelen en subsidie sportverenigingen, -bedrijf, -stichting of -evenement

Artikel Steunmaatregelen en subsidie sportverenigingen, -bedrijf, -stichting of -evenement

Er zijn diverse steunmaatregelen en subsidies waar je als sportvereniging, -bedrijf, -stichting of -evenement eventueel gebruik van kunt maken om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Deze hebben wij ter informatie overzichtelijk op een rijtje gezet. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie.

Laatste update: 19 januari 2020

Tegenmoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. De TVL staat open tot 30 juni 2021. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.

Klik hier voor meer informatie

Ondersteuning voor organisaties die zich inzetten | Oranje Fonds

De coronacrisis houdt ons allemaal in de greep en is de komende tijd op zijn minst ongewis te noemen. Het coronavirus heeft verregaande gevolgen voor ons gehele Koninkrijk. Oranje Fonds is er bij uitstek op gericht organisaties te ondersteunen bij het zorgen voor ontmoeting en verbinding tussen mensen. Daarom stelt het fonds extra middelen beschikbaar voor organisaties die zich inzetten om de nood op het gebied van armoede, informele zorg en eenzaamheid ontstaan door de coronacrisis te lenigen. Per aanvraag is maximaal € 10.000 beschikbaar. Ook sociale sportorganisaties die bijdragen aan deze problematiek kunnen een aanvraag indienen. Het streven is dat deze aanvragen versneld worden afgehandeld en aanvragers binnen een week een besluit ontvangen.

Kijk hier voor meer informatie

Uitstel van betaling belasting | Belastingdienst

Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag dien je wel schriftelijk te motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Specifieke sportregelingen uitstel aflossing leningen | Stichting Waarborgfonds Sport

De Stichting Waarborgfonds Sport en diverse banken hebben afspraken gemaakt dat de aflossing van kredieten kan worden opgeschort voor 6 maanden. Dit betekent dat de looptijd van de gekoppelde gemeentegarantie wordt verlegd wanneer zij een beroep doen op deze mogelijkheid.

Kijk op de website van Stichting Waarborgfonds Sport voor meer informatie.

Specifieke sportregelingen Coronanoodfonds sport | NOC*NSF

NOC*NSF heeft als aanvulling op de economische maatregelen van rijksoverheid en gemeenten Coronanoodfonds Sport opgericht en daar 4 tot 5 miljoen euro voor opzij gezet. De Rijksoverheid en anderen die dat willen en kunnen is gevraagd mee te doen.

Kijk op de website van NOC*NSF voor meer informatie.

Impactanalyse sport | NOC*NSF

Het Mulier Instituut maakt op verzoek van NOC NSF met de sportbonden over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus. Een update hierover volgt via NOC NSF. De verwachting is dat na het kabinetsberaad van dinsdag 31 maart de enquête verspreid gaat worden. Klik hier voor meer informatie.

NOC*NSF adviseert om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen. Juist omdat nog veel onzeker is. Mochten er acute liquiditeitsproblemen zijn ga dan vooral het gesprek aan met de verhuurder of mogelijk uitstel verleend kan worden.

Bekijk veel gestelde vragen.

Borgstelling Noodkrediet | Nederlandse Banken

Als sportorganisatie heeft u financiële schade ondervonden die het directe gevolg is van de aankondiging van het kabinet op 15 maart 2020 om de sportclubs voorlopig te sluiten. Dit als maatregel tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19. Hierdoor bent u inkomsten misgelopen uit bijvoorbeeld de kantine, contributie, toernooien, sponsoring en/of verhuur. Om dit liquiditeitsprobleem te kunnen opvangen kunt u bij uw bank een aanvraag indienen voor een tijdelijke lening, een zogenaamd Noodkrediet. De bank zal een borgstelling van u vragen, omdat zij de zekerheid wil dat de lening wordt terugbetaald. Voor die borgstelling kunt u bij ons terecht.

Wilt u de borgstelling direct aanvragen? Gebruik dan één van de onderstaande formulieren:

Meer informatie klik hier

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 4.0) | Overheid

Bedrijven maar ook bijvoorbeeld sportverenigingen kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten die zij maken in januari, februari en maart 2021. Voorwaarde daarbij is wel dat zij in dit kwartaal een omzetdaling van tenminste 20% hebben ten opzichte van 2019. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 80% van de loonsom.

Meer informatie klik hier

Sportpakket 2.0 | Overheid

Heeft jouw vereniging vaste lasten die niet gecompenseerd worden via TVL of NOW? Wellicht kom je dan in aanmerking voor de regelingen die nu worden uitgewerkt in het kader van sportpakket 2.0. Zodra er meer bekend is hierover zal het op deze website gepubliceerd worden.

Stimuleringsbudget: Blijven voetballen en verenigen | KNVB

Het is de verenigingen er alles aan gelegen om te blijven (ver)binden. Vanuit de KNVB moedigen we verenigingen aan om, ondanks de lastige periode, passende voetbalactiviteiten te blijven organiseren voor leden en niet-leden! Hiervoor stelt de KNVB een stimuleringsbudget beschikbaar waar verenigingen aanspraak op kunnen maken. Dit budget is bedoeld voor het organiseren van voetbalaanbod bij de vereniging om bestaande en/of nieuwe doelgroepen aan je te binden.

Meer informatie klik hier

Stimuleringsbudget Inclusief Sporten | NOC*NSF

Wil je nieuwe sporters aan je club binden? Maak dan gebruik van het stimuleringsbudget van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden. Het stimuleringsbudget komt vanuit het programma Inclusief Sporten en Bewegen, een deelakkoord uit het Nationaal Sportakkoord en is sinds 1 oktober 2019 beschikbaar. Het stimuleringsbudget is er voor alle sport- en beweegaanbieders die aanbod willen versterken, verbeteren of vernieuwen voor mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen (dus breder dan alleen aangepast sporten).

Een mooie kans voor jou als vereniging om budget te creëren voor bijvoorbeeld samenwerking met revalidatie-/zorg-/wijkcentrum, verzorgingstehuis of vluchtelingcentra, het aanschaffen van specifiek sportmateriaal dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep of het promoten van de sport- en beweegactiviteiten voor deze doelgroepen

Meer informatie klik hier