Gemeente Meerssen | adviesraad sociaal domein

Artikel Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein (vooheen: Wmo-platform)

Na de invoering van de Wmo in 2007 werd het Wmo-Platform opgericht: een officieel onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente. Het Wmo-platform gaf namens belanghebbenden gevraagd en ongevraagd advies aan het college van b&w en adviseerde over het gemeentelijk Wmo-beleid. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een groot aantal taken binnen het Sociaal Domein op het gebied van zorg, jeugd en werk (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet). Daarom is de naam Wmo-platform in Adviesraad Sociaal Domein.

Werkgroepen

Om hun nieuwe, zeer omvangrijke taak goed te kunnen uitvoeren, is de Adviesraad verdeeld in vier werkgroepen. Meer informatie hierover vindt u bij de menu-optie 'werkgroepen adviesraad sociaal domein'. De werkgroepen verdiepen zich in alles wat tot hun aandachtsgebied behoort, voeren overleg met elkaar en met de betrokken beleidsambtenaar en onderhouden het contact met belanghebbenden.

Deel uw ervaringen met de adviesraad

Behoort u tot de doelgroep? Heeft u te maken met de uitvoering van wet- en regelgeving in het sociale domein? De Adviesraad Sociaal Domein hoort graag wat uw ervaringen zijn. Neem gerust contact op met voorzitter Dré Knols, telefoon 043 - 364 27 83 / 06 -29 06 83 62 of secretaris Jos Jongen, telefoon 043 - 364 69 53 / 06 - 51 33 87 10.

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over de Adviesraad Sociaal Domein of met de leden in contact komen, neem dan contact op met voorzitter Dré Knols, telefoon 043 - 364 27 83 / 06 - 29 06 83 62 of secretaris  Jos Jongen telefoon 043 - 364 69 53 / 06 - 51 33 87 10. E-mail: jphjongen@gmail.com.