Gemeente Meerssen | wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Artikel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Heeft u wel eens zorgen over de psychische toestand van iemand in uw directe omgeving? Bent u wel eens bang dat iemand zichzelf of anderen iets wil aandoen door een psychiatrische aandoening. Het Rijk wil dat er een meldfunctie komt waar u met dit soort zorgen terecht kunt. In bepaalde gevallen is namelijk verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig.  Vanaf 1 januari 2020 is daarom de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van toepassing. Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) en is bedoeld voor mensen met (ernstige) psychische problemen. De gemeente heeft de taak een meldpunt in te richten waar mensen terecht kunnen met hun zorgen.

Taak gemeente

Gemeenten zijn vanaf 1 januari een extra toegang tot deze verplichte zorg. Dit betekent dat elke gemeente een meldfunctie moet inrichten waar u terecht kunt met zorgen over iemands psychische toestand. De gemeente Meerssen regelt dit in samenwerking met de gemeente Maastricht, waardoor we bezetting kunnen garanderen. De toegang tot verplichte zorg voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg en het Openbaar Ministerie blijft ook bestaan.

Meer mogelijkheden voor behandeling

In de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn/haar familie inspraak hebben in de behandeling en de hulp daarna. Onder de oude wet was verplichte zorg altijd een gedwongen opname. Vanuit de Wvggz kan verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch plaatsvinden. Aan verplichte zorg gelden nog altijd strenge voorwaarden. De nieuwe Wvggz maakt het dus niet gemakkelijker om iemand verplichte zorg te geven of op te nemen. Wel zijn er meer mogelijkheden van verplichte zorg en kan die meer in iemands eigen omgeving en netwerk geboden worden.

Uiterst redmiddel

Verplichte geestelijke gezondheidszorg is een uiterst redmiddel en wordt alleen ingezet als er echt geen andere oplossing mogelijk is. Het heeft natuurlijk de voorkeur om al eerder en op vrijwillige basis de juiste hulp en zorg te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. In de gemeente werken we hiervoor samen met veel partijen. Bijvoorbeeld met welzijn, maatschappelijk werk, de woningcorporaties, zorgorganisaties, vrijwilligers en nog veel meer. Het gaat dan bijvoorbeeld om begeleiding bij zelfstandig wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving. Soms gaat het echter mis en dan kan de Wvggz uitkomst bieden.

Melding doen

In de nieuwe wet is opgenomen dat iedereen die zich zorgen maakt dat iemand een gevaar voor zichzelf of anderen is, dit kan melden bij de gemeente. Deze melding moet gedaan worden bij de gemeente waar de persoon met psychische problemen woont. Familie, naasten of buren merken vaak als eerste dat het niet goed gaat met iemand. Het is belangrijk dit te melden vóórdat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft?

U kunt hier een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (Wvggz). De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is.

Let op: u wordt doorgelinkt naar de website van de gemeente Maastricht. De gemeente Meerssen regelt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in samenwerking met de gemeente Maastricht.

Let op: verplichte zorg is ingrijpend en wordt alleen ingezet in ernstige situaties, waarin iemand zelf niet wil meewerken aan zorg. De Wvggz biedt dus niet voor iedereen een oplossing.

Is er sprake van een acute crisis?

Bel dan de huisarts of 112. De hulp wordt dan onmiddellijk ingezet.

Voordat u gaat melden

Kijk eerst of één van de volgende situaties aan de hand is en waar u dan het beste terecht kunt:

  • Bij een acute crisis belt u de huisarts of 112. Dan kan meteen verplichte psychische zorg worden ingezet. 
  • Is er sprake van een vorm van dementie, een andere aan ouderdom gerelateerde aandoening of een verstandelijke beperking? Neem dan contact op met de betrokken zorgaanbieder of het CIZ. Voor mensen met deze problematiek wordt verplichte zorg georganiseerd vanuit de Wet zorg en dwang (Wzd).
  • De Wvggz biedt geen oplossing bij sociale problemen zoals overlast, burenruzies of behoefte aan opvoedondersteuning. Afhankelijk van uw vraag kunt u dan terecht bij uw huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin of de gemeente.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Sociaal Team van de Gemeente Meerssen, tel. 14 043.

Bekijk hier het informatiefilmpje van de Rijksoverheid.

Informatie, advies en ondersteuning voor ouders, partners en andere familie en naasten

Heeft u als naaste te maken met de Wet verplichte ggz? Heeft u of iemand anders een melding gedaan? En heeft u vragen of zoekt u steun? Neem contact op met een familievertrouwenspersoon. Dat kan: