Gemeente Meerssen | Verlenging beslistermijn voor het realiseren van diverse bouwwerken en het verharden van enkele gedeelten perceel aan Dorpstraat 31 te Ulestraten

Officiele publicatie

Verlenging beslistermijn voor het realiseren van diverse bouwwerken en het verharden van enkele gedeelten perceel aan Dorpstraat 31 te Ulestraten

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 3.9 lid 2 Wabo) hebben besloten de beslistermijn met een termijn van zes weken te verlengen voor de aanvraag tot het realiseren van diverse bouwwerken en het verharden van enkele gedeelten van het perceel (legalisering) aan de Dorpstraat 31 in Ulestraten.

Waar ter inzage

Voor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met het klantenbureau Ruimte (via het KCC, telefoonnummer 14 043), of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.

Nadere informatie

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn kan geen zienswijze worden ingediend of bezwaar en/of beroep aangetekend worden.