Gemeente Meerssen | Bestuursrapportages gemeente Meerssen

Artikel Bestuursrapportages gemeente Meerssen

Bestuursrapportage
Bestuursrapportages zijn tussentijdse rapportages. Door middel van deze rapportages vraagt het college van burgemeester en wethouder de gemeenteraad goedkeuring te geven aan de bijsturing van het beleid en de inkomsten & uitgaven. Daarnaast informeert het college van B&W de raad met deze bestuursrapportages over de stand van zaken van het uit te voeren beleid.