Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 52 - 23 december 2015

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 52 - 23 december 2015

Gepubliceerd op: 23 december 2015 09:00

Weeknummer: 52
Datum: woensdag 23 december 2015

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Klant Contact Centrum (KCC) Gemeente Meerssen
Openingstijden rond de feestdagen

Het Klant Contact Centrum (KCC) is dé toegang voor al uw vragen aan de gemeente. Het KCC is elke werkdag geopend en telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur. Rond de feestdagen zijn er gewijzigde openingstijden. Deze treft u hieronder aan. Om onnodig wachten te voorkomen werkt de gemeente Meerssen op afspraak. U kunt een afspraak maken via het Klant Contact Centrum (telefoon 14 043 of aan de balie). Voor producten Burgerzaken (aanvragen paspoort, identiteitskaart, rijbewijs etc) kunt u ook via www.meerssen.nl een afspraak maken. Voor het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen kunt u zónder afspraak terecht bij de nieuwe snelbalie.

Openingstijden Klant Contact Centrum rond de feestdagen
Woensdag 23 december : 08.30-17.00 uur
Donderdag 24 december : gesloten
Vrijdag 25 december : gesloten
Maandag 28 december : 08.30-17.00 uur
Dinsdag 29 december : 08.30-17.00 uur
Woensdag 30 december : 08.30-17.00 uur
Donderdag 31 december : gesloten
Vrijdag 1 januari : gesloten
Maandag 4 januari : 10.30-17.00 uur (ivm nieuwjaarsviering medewerkers)

Openingstijden loket Burgerzaken rond de feestdagen

Aanvragen
Het aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels etc. kan alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken bij ons Klant Contact Centrum (telefoon 14 043). U kunt ook een afspraak maken via www.meerssen.nl. Dit kan rond de feestdagen binnen de volgende bloktijden:

• woensdag 23 december 15.00-17.00 uur
• maandag 28 december 09.00-12.00 uur
• dinsdag 29 december 09.00-12.00 uur
• woensdag 30 december 15.00-17.00 uur
• maandag 4 januari 10.30-12.00 uur

Afhalen
Heeft u een reisdocument of rijbewijs aangevraagd bij het loket Burgerzaken en is dit klaar? U kunt dit zonder afspraak afhalen bij de snelbalie van het KCC. De snelbalie is geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur. Op donderdag tot 09.00-20.00 uur. Let op! Op donderdag 24 december, vrijdag 25 december, donderdag 31 december en vrijdag 1 januari is de snelbalie gesloten.

Aangifte geboorte en overlijden
Op donderdag 24 en 31 december is bureau Burgerlijke Stand geopend van 09.00-10.00 uur voor aangifte van geboorte en overlijden.

Archief / genealogisch onderzoek
In verband met de feestdagen en werkzaamheden m.b.t. de interne verbouwing is het archief in week 52, 53 en week 1 (2016) gesloten voor genealogisch onderzoek.

Wachtdienst Openbare Werken
De wachtdienst van Openbare Werken is buiten de openingstijden (uitsluitend bij spoedgevallen) bereikbaar via tel. 043-3661888 (tijdens de openingstijden: tel. 14 043).

Informatie
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.
Voor meer informatie over openingstijden: zie www.meerssen.nl

---

Afgelopen week: Nieuwe Afvalwijzer 2016 verspreid

Op 1 januari 2016 verandert de afvalinzameling. Dit kan voor u andere inzameldagen en -tijden betekenen. Vorige week heeft u de Afvalwijzer 2016 in de brievenbus gekregen, met op de achterzijde uw persoonlijke afvalkalender voor komend jaar. Hierop ziet u precies wanneer het afval bij u in de straat wordt opgehaald.

Geen Afvalwijzer ontvangen?
Heeft u geen Afvalwijzer ontvangen? U kunt de informatie online raadplegen op www.meerssen.nl. Hier kunt u desgewenst ook de persoonlijke afvalkalender opnieuw downloaden. Geen internet? Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043.

Deel gemeente: andere inzameldagen en -tijden
Met ingang van 1 januari 2016 zal Stadsbeheer Maastricht het huishoudelijk afval inzamelen in onze gemeente. Hierdoor veranderen in delen van de gemeente de inzameldagen en inzameltijden. In de even kalenderweken wordt met ingang van 2016 alleen op maandag en dinsdag ingezameld. In de oneven kalenderweken wordt met ingang van volgend jaar alleen op maandag, dinsdag en vrijdag ingezameld. Raadpleeg uw persoonlijke afvalkalender voor de juiste inzameldagen van restzakken, gft-afval en pmd-afval (plastic heroeszakken).

---

Champagne
Zaterdag 2 januari 2016
Nieuwjaarsreceptie Gemeente Meerssen

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Meerssen. Deze vindt dit keer plaats op zaterdag 2 januari 2016 van 16.00-18.00 uur in het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50 in Meerssen.

Het gemeentebestuur hoopt u te mogen verwelkomen om samen de beste wensen uit te wisselen.

Gemeentebestuur & Medewerkers wensen u
Sfeervolle Kerstdagen toe en een Gelukkig & Gezond 2016

---

Nieuwe Sociale Dienst Maastricht Heuvelland

Vanaf 1 januari 2016 bundelen de regionale sociale dienst Pentasz Mergelland en de sociale diensten van de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Maastricht hun krachten. Zij gaan samen verder onder de nieuwe naam 'Sociale Zaken Maastricht Heuvelland'.

Een nieuwe naam
Het uitgangspunt is dat klanten zo min mogelijk merken van de samenvoeging. Mogelijk dat er in de toekomst kleine veranderingen in de werkwijze worden doorgevoerd. Hierover zal tijdig worden gecommuniceerd. Grootste verandering is de nieuwe naam 'Sociale Zaken Maastricht Heuvelland' en het bezoekadres van de centrale locatie. Deze ligt straks aan de Randwycksingel in Maastricht. Vanuit die locatie wordt er gebiedsgericht gewerkt voor inwoners en werkgevers in Maastricht en Heuvelland.

Waarom samenwerken?
De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul hebben er per 1 januari 2015 een aantal nieuwe taken bij gekregen. Daar zetten zij nu samen de schouders onder. Dit levert een stevigere organisatie op en een betere kwaliteit van de dienstverlening. Zowel digitaal als persoonlijk. De gemeente Maastricht werkt bijvoorbeeld al veel met het digitaal indienen van aanvragen. Dat wordt verder uitgebreid, zodat er meer zaken gemakkelijk vanuit thuis geregeld kunnen worden. Ten slotte wordt er ook samengewerkt om kosten te besparen.

Informatie
Cliënten en publiek worden in de komende periode via diverse kanalen geïnformeerd. Dit gebeurt in afstemming met alle betrokken partijen. Telefonisch is Sociale Zaken Maastricht Heuvelland straks bereikbaar via het bestaande nummer 14 043. Daarnaast komt er ook een eigen website voor de nieuwe organisatie.

----

Oplaten wensballonnen met metalen onderdelen verboden

De feestdagen komen we weer aan. Een tijd waarin ook steeds vaker wensballonnen worden opgelaten. Een wensballon is een lampion die - net als de hete luchtballon - werkt op het principe dat warme lucht stijgt. De lucht in de ballon wordt verwarmd door een open vlam die onder de ballon hangt. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat deze wens ballonnen ook erg (brand)gevaarlijk zijn. Ze zijn bovendien zeer hinderlijk zijn voor het (vlieg)verkeer.

Wensballonnen met metalen onderdelen niet toegestaan
Wensballonnen zijn niet toegestaan als ze metalen onderdelen bevatten. Dat is bij Thaise wensballonnen vaak het geval. Naast de risico's op brand is er bij dit soort wensballonnen een risico voor de luchtvaart. Wensballonnen waarin metalen delen zijn verwerkt kunnen namelijk een gevaar voor de luchtvaartveiligheid opleveren als ze in botsing komen met een luchtvaartuig.

Gewone ballonnen
Bij het oplaten van gewone ballonnen moet u in de gemeente Meerssen altijd rekening houden met luchthaven Maastricht Aachen Airport. Ballonnen mogen niet in trossen (2 of meer) worden samengebonden. Bij meer dan 1000 ballonnen moet u toestemming gemeente en luchthaven Maastricht Aachen Airport vragen.

---

Vervangende inzameldagen afval met feestdagen

In verband met de feestdagen is de inzameling van afval van 1e Kerstdag verplaatst naar een andere dag en komt de
inzameling op nieuwjaarsdag 1 januari te vervallen. Met ingang van 2016 zijn er andere inzameldagen en inzamelroutes. Raadpleeg hiervoor uw persoonlijke afvalkalender. Deze heeft u inmiddels ontvangen.

Afvalinzameling feestdagen

Tijdens de vervangend ophaaldag wordt het afval met meerdere voertuigen opgehaald. Het kan zijn dat uw afval vroeger wordt opgehaald dan u gewend bent. Zet uw afval daarom zo vroeg mogelijk (07.30 uur) buiten.

Let op! Twee keer gft-afval achter elkaar
In de oneven weken wordt gft-afval ingezameld. Omdat 2015 eindigt met een oneven week (week 53) en 2016 begint met een oneven week, wordt er dus twee weken achter elkaar gft-afval ingezameld. Dit heeft tevens tot gevolg dat restafval in de even week 52 van 2015 wordt ingezameld en daarna in de even week 2 van 2016. Hier zitten drie weken tussen.

Inzameling PMD-afval (Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen & drankenkartons)
Op woensdag 23 december (als plaatsvervangende dag voor de inzameling op vrijdag 1e Kerstdag) en op donderdag 24 december (regulier) kunt u weer plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (PMD-afval) kwijt aan de inzameldienst.

In de Afvalwijzer 2015 staat dinsdag 23 december als vervangende inzameldag voor PMD aangegeven. Dit is niet correct. Dit moet zijn woensdag 23 december!

-------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het legaliseren van een bestaande woning, Hekstraat 21, 6235 NK Ulestraten (ontvangen 11 december 2015);
 • het wijzigen van het gebruik (bed- en breakfast naar vakantieappartement), Raar 29, 6231 RP Meerssen (ontvangen 15 december 2015);
 • het aanleggen van een in-/uitrit, Prinses Beatrixstraat 12, 6241 EW Bunde (ontvangen 16 december 2015).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: het gebruik van de woning Kasennerweg 3a als voormalige bedrijfswoning (legalisatie), Kasennerweg 3, 6241 NL Bunde.

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning:

Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

 • het realiseren van een woning in de stalruimte, Dorpstraat 19, 6235 AC Ulestraten.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 24-12-2015 t/m 03-02-2016.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • de uitbreiding van het woonhuis, Luipertstraat 4, 6237 NM Moorveld (verzonden 14 december 2015);
 • het legaliseren van de stallingsruimte, Dolmansstraat 11, 6235 AT Ulestraten (verzonden 15 december 2015);
 • het bouwen van een loods, Kruisberg 56, 6231 RK Meerssen (verzonden 15 december 2015);
 • het oprichten van een carport, Weerterbroekplantsoen 30, 6231 DW Meerssen (verzonden 16 december 2015).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Geweigerde omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is geweigerd voor:

 • het plaatsen van een erfafscheiding, Bokstraat 1, 6235 NM Ulestraten (verzonden 14 december 2015).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Vastgestelde verordeningen en tarieventabellen 2016

Betreft: Verordening onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2016.
Opmerking: de Verordening onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2015 vervalt per 01-01-2016, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening Rioolheffing Meerssen 2016.
Opmerking: de Verordening Rioolheffing Meerssen 2015 vervalt per 01-01-2016, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening Reinigingsheffingen Meerssen 2016 met bijbehorende tarieventabel.
Opmerking: de Verordening Reinigingsheffingen Meerssen 2015 met bijbehorende tarieventabel vervalt per 01-01-2016, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening Hondenbelasting 2016.
Opmerking: de Verordening Hondenbelasting 2015 vervalt per 01-01-2015, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Tarievenverordening Openbare Werken Meerssen 2016.
Opmerking: de Tarievenverordening Openbare Werken Meerssen 2015 vervalt per 01-01-2016, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2016.
Opmerking: de Verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2015 vervalt per 01-01-2016, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening Toeristenbelasting Meerssen 2016.
Opmerking: de Verordening Toeristenbelasting 2014 vervalt per 01-01-2016, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening Reclamebelasting Meerssen centrum 2016 met bijbehorende tarieventabel.
Opmerking: de Verordening Reclame-uitingen Meerssen centrum 2014 met bijbehorende tarieventabel vervalt per 01-01-2016, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Legesverordening Meerssen 2016 met bijbehorende tarieventabel.
Opmerking: de legesverordening Meerssen 2015 met bijbehorende tarieventabel vervalt per 01-01-2015, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

In werking: 01-01-2016.
Datum ingang heffing: 01-01-2016.
Opmerking: deze verordeningen zijn officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen kunnen permanent worden geraadpleegd in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij: het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad') Postbus 90 6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 23 december 2015

Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina