Gemeente Meerssen | Kunstfietsroute Ulestraten

Artikel Kunstfietsroute Ulestraten

Beeldenroute door de kern Ulestraten

 1. Kunstroute - Ulestraten
  Dorpsstraat, achter de St. Catharinakerk. 'Two red figures
  ' van Rob Stultiëns (Maastricht, 1922 – Bunde, 2002). Hier in 1996 neergezet bij gelegenheid van de renovatie van gemeenschapshuis D'n Huppel. Er circuleert echter ook een andere naam voor het werk: moeder en dochter. Verderop staat het beeld 'de Kuutebieter' van carnavalsvereniging de Kuutebieters Ulestraten.
 2. Kasteelstraat, op het terrein van basisschool de Triangel, bij de ingang. Stenen beeld 'Twee kinderen' van Gène Eggen (Ulestraten, 1921 – 2000). Hij bleef trouw aan de wijsheid van Van Campendonk – zijn leermeester aan de Rijksacademie in Amsterdam – dat hij in de omgeving waar hij geboren was alles zou vinden wat hij als kunstenaar nodig had. Eggen heeft vanuit zijn verbondenheid met Ulestraten bijdragen geleverd aan tal van kleine landschapselementen, wegkruizen, kapellen e.d.
 3. Kasteelstraat, ter hoogte nr. 35. ' Lof der Zotheid' van Frans Eggen (1952 – 2003). Frans Eggen was de zoon van Gène Eggen. Toen hij na een reeks banen in de muziek- en showwereld weer thuiskwam, hielp hij zijn vader bij het kappen van diens beelden. Al snel produceerde Frans ook eigen werk. Dit beeldje dateert uit 1997 en is hier rond 2013 geplaatst. De titel verwijst naar het bekende geschrift van Erasmus, waarin de menselijke dwaasheid aan de kaak wordt gesteld. Maar ook het Limburgse carnaval heeft als bron van inspiratie gediend.
 4. Vliek, bij nr. 20. 'Wachter' van Gène Eggen. Het staat voor de woning (Vliek 20) waar Gène Eggen werd geboren en waar hij van 1951 tot 2000 woonde en werkte. Ook het Mariabeeld dat geplaatst is links van het pand is van de hand van Gène Eggen.
 5. St. Catharinastraat, hoek De Sauveurstraat. Oorlogsmonument in de vorm van een Heilig Hartbeeld, geplaatst in 1947 door de oud-strijders (soldaten die in 1940 tegen de Duitsers vochten), gemaakt door Jean Weerts (Craubeek, 1902 – Maastricht, 1966) en Eugène Quanjel (Heerlen, 1897 – 1998). Tekst op het monument: 'In mijn angst en kwellingen hebben uwe vertroostingen mijn ziel verheugd'. In tegenstelling tot veel oudere H. Hartbeelden zien we hier een bewogen Jezus, die ons tegemoet treedt. Op de sokkel een gewonde (stervende) soldaat, die door een strijdmakker wordt bijgestaan, plus een symbolische duif daarboven. Dit thema (hier als reliëf op de sokkel) is later door Weerts uitgewerkt als beeld en oorlogsmonument in de Geleense wijk Lindenheuvel. Eugène Quanjel was als bouwkundige in dienst bij Staatsmijn Maurits, maar ook actief als schilder, glaskunstenaar en ontwerper. Hij heeft de omlijsting van het beeld verzorgd.
 6. Groenstraat, tegenover de Genzonweg. 'Centenkapelletje'. In 1857 werd de kapel gebouwd door Jan Lambert Pluijmaekers ter nagedachtenis van zijn broer Hendrik Pluijmaekers die op 29 augustus 1856 overleed. In het hekwerk is een afbeelding van de Wonderbare visvangst verwerkt, naar een ontwerp van Gène Eggen.
 7. Waterval. Plaquette oud-wethouder Jo Dejong van Maria Stams (Kerkrade, 1956, woont en werkt in Eygelshoven). Jo Dejong was gemeenteraadslid en wethouder in Meerssen tot 2016. In hetzelfde jaar is hij overleden. Dejong was een opmerkelijk politicus en zijn aanhang heeft hier in Waterval – zijn 'thuis' – als aandenken deze plaquette geplaatst.