Gemeente Meerssen | Afval

Artikel Afval

Inzameling afvalzakken getroffen gebied

Op zaterdag 31 juli is een extra inzamelronde voor afvalzakken in de getroffen gebieden. U mag ook andere afvalzakken dan de gemeentelijke restzak buiten zetten. 

Bederfelijke waar kan voorlopig in de gft-bakken.

Klein Chemisch Afval 

Op woensdag 4 augustus is er een inzamelronde voor Klein Chemisch Afval voor de bewoners van de getroffen gebieden. In de ochtend staat voor dit doel een chemocar/vrachtwagen in Westbroek Geulle. In de middag staat deze in de Meerstraat in Bunde.

Containers

Als u behoefte heeft aan een container dan kunt u zich melden via wateroverlast@meerssen.nl. Vermeld hierbij uw adresgegevens. Wij kijken dan of we hier (in de buurt) een container kunnen plaatsen. Is de container vol? Stuur een mailtje aan wateroverlast@meerssen.nl. Dan zorgen we dat deze geleegd wordt.

Uit oogpunt van hulpverlening in de acute fase heeft de gemeente in het getroffen gebied de afvalverwijdering (o.a. plaatsing containers, extra inzameling afvalzakken) gefaciliteerd. Inmiddels is het meeste afval verzameld en afgevoerd. Wel kan er nog afval vrijkomen na het leegpompen van kelders. Om ook bij deze afvalstromen te faciliteren, biedt de gemeente nog enige tijd ondersteuning. Voor de volledigheid willen wij u erop wijzen dat deze (gratis) dienstverlening t/m zondag 15 augustus door de gemeente beschikbaar wordt gesteld. De containers worden miv maandag 16 augustus verwijderd. Met ingang van 16 augustus 2021 vallen alle afvalstromen weer onder de reguliere dienstverlening.      

Gft-container kapot door de wateroverlast?

U kunt een vervangende container krijgen. Bel 14 043 en kies voor optie 1 (afval). U wordt dan doorgeschakeld naar de gemeente Maastricht. Zij regelen dat uw kapotte gft-container wordt omgeruild voor een nieuwe.

Kadavers van dieren

De dierenambulance plaatst gele bakken waar mensen kadavers van kleine dieren in kunnen deponeren (katten, konijnen, kippen, etc). Op deze gele bakken staat een telefoonnummer (0900-4433224) dat men kan bellen voor het laten ophalen van grotere dieren.

Tip

Neem bij twijfel over wat er wel of niet weg kan contact op met uw verzekeraar. Maak altijd goede, scherpe foto's van spullen voor u ze in de container gooit. Verderop in dit document staat meer informatie over verzekeringen. Gooi geen papieren met persoonlijke gegevens in de container in verband met de privacy.