Gemeente Meerssen | Zorg & Welzijn

Artikel Zorg & Welzijn

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving. Heeft u zorg of ondersteuning nodig? Bespreek uw vraag met familie, vrienden of buren. Grote kans dat zij u kunnen helpen. En wellicht dat ook het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG 043) antwoord op uw vragen over opvoeden & opgroeien. Heeft u dan nog geen oplossing? Neem contact op met bijvoorbeeld uw huisarts, de school van uw kind, welzijnswerk, of belangenorganisaties. Kijk voor contactgegevens in onze gemeentewijzer. Komt u er zelf niet uit? Wellicht dat ons Sociaal Team u kan helpen. De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdzorg. 

Adviesraad Sociaal Domein

Wij vinden het belangrijk om ons beleid af te stemmen met uw wensen. De Adviesraad houdt zich bezig met de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W. De gemeenteraad wordt van de adviezen in kennis gesteld.

Meer weten?

Heeft u op deze pagina niet gevonden wat u zoekt? Ons Klant Contact Centrum helpt u op weg naar de juiste informatie. Of raadpleeg het overzicht van diensten & producten in onze gemeentewinkel.