Artikel Ziekencomités

Parochieel Ziekencomité Meerssen-West
Burg. Dohmenstraat 21
6231 GR Meerssen
tel. 043 - 3644113
E-mail: w.loomans@home.nl

Ziekenzorg Ulestraten
Sint Catharinastraat 33
6235 BC Ulestraten
tel. 043-3643333