Artikel Maatschappelijk werk

Stichting Fiom
Kruisstraat 1
5211 DT 's-Hertogenbosch
tel. 088-1264900
e-mail: info@fiom.nl
internet: www.fiom.nl

Trajekt
Postbus 312
6200 AH Maastricht
e-mail: trajekt@trajekt.nl
internet: www.trajekt.nl
tel. 043-7630000
Heuvelland
De Kindercirkel
Willem Vliegenstraat 17
6271 DA Gulpen
tel. 043-7630050

Algemeen Maatschappelijk Werk, Trajekt Heuvelland
Bunderstraat 28 Meerssen (bij Wonen Meerssen)
tel. 043-7630055
Internet: www.trajekt.nl
Geeft individuele of groepsgewijze begeleiding bij persoonlijke/psychische problemen.