Artikel Oost-Europahulp

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa (SMHO)
Postbus 160
6230 AD Meerssen
tel. 043-3645066 of 043-3649453
e-mail: r.m.boer@hetnet.nl
internet: www.smho.nl

SMHO werkt volledig met vrijwilligers en zet zich in voor de verbetering van de leef-, behandel - en werkomstandigheden van patiënten en personeel in ziekenhuizen, zwakzinnigeninrichtingen, opvangtehuizen voor daklozen, terminale patiënten, kindertehuizen etc. evenals voor de verbetering van leeromstandigheden in scholen. Daarnaast beheert de stichting SMHO een studiefonds voor het laten verder studeren van kinderen van zeer arme ouders. De stichting SMHO heeft haar werkterrein in landen van het voormalig Oostblok.