Artikel Maatschappelijk opvang

LEVANTOgroep
Kerkraderweg 76
6416 CK Heerlen
tel. 045-8506999
e-mail: info@levantogroep.nl
internet: www.levantogroep.nl

Opvangcentrum Impuls (onderdeel LEVANTOgroep)
Dokter van Kleefstraat 29
6217 JJ Maastricht
tel. 043-3253249
e-mail: info@levantogroep.nl
internet: www.levantogroep.nl