Artikel Patiëntenbelangen

Om ervoor te zorgen dat informatie actueel blijft, zijn de gegevens op deze pagina waar mogelijk vervangen door een directe link naar de website van de betreffende organisatie / vereniging. Alleen organisaties die geen website hebben, staan op deze pagina vermeld met contactgegevens.

Zijn er wijzigingen? Wilt u niet meer vermeld worden?
Geef dit per e-mail door aan communicatie@meerssen.nl 

Privacyverklaring


BALANS
internet: www.balansdigitaal.nl

Erbse Parese Vereniging Nederland - EPVN
internet: www.epvn.nl

Het Huis voor de Zorg
internet: www.huisvoordezorg.nl

KWF Kankerbestrijding
internet: www.kwf.nl

Leprastichting
internet: www.leprastichting.nl

Nederlandse Brandwonden Stichting
internet: www.brandwondenstichting.nl

Brandwondeninformatielijn
internet: www.brandwondenstichting.nl

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde - NVVE
internet: www.nvve.nl

Vereniging van Bechterewpatiënten Zuid-Limburg
internet: www.bechterew-zuid-limburg.nl

Samen Verder Limburg Beter Brein Vereniging
internet: www.samenverderlimburg.nl