Gemeente Meerssen | welzijn - advies en hulp

Artikel Welzijn - Advies & hulp

Om ervoor te zorgen dat informatie actueel blijft, zijn de gegevens op deze pagina waar mogelijk vervangen door een directe link naar de website van de betreffende organisatie / vereniging. Alleen organisaties die geen website hebben, staan op deze pagina vermeld met contactgegevens. Zijn er wijzigingen? Wilt u niet meer vermeld worden? Geef dit per e-mail door aan communicatie@meerssen.nl.

Privacyverklaring

BALANS

internet: www.balansdigitaal.nl

CIZ

internet: www.ciz.nl

Stichting Ruggesteun van de Basiliek

De vrijwilligers van Stichting Ruggesteun van de Basiliek zamelen voedsel en nog bruikbare kleding in voor mensen die dat hard nodig hebben. U kunt op woensdagochtend van 10.00-12.00 uur zonder afspraak kleding, voedsel etc. afgeven. Zonder uw steun is het werk van de Ruggesteun niet mogelijk. Alvast hartelijk dank!
Kuileneindestraat 5e, 6231 KD Meerssen
tel. 043-3649494
e-mail: n.decortis@kpnplanet.nl

Leger des Heils Limburg/Brabant

internet: www.legerdesheils.nl

Onafhankelijke Clientondersteuning Stichting Zorgbelang Limburg//Huis voor de Zorg

internet: https://www.huisvoordezorg.nl/component/content/article/13-4-eikpunt/225-oco.html

Sociaal Team Gemeente Meerssen

Sociaal Team

Stichting Fiom

internet: www.fiom.nl

Stichting Omgaan met Angst

internet: www.omgaanmetangst.nl

Trajekt

internet: www.trajekt.nl

Veilig Thuis: advies- en meldpunt voorhuiselijk geweld en kindermishandeling

internet: www.veiligthuiszl.nl

Voedselbank Nederland

internet: www.voedselbanklimburg.nl