Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 17 - 22 april 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 17 - 22 april 2020

Gepubliceerd op: 21 april 2020 10:10

Gemeentepagina: week 17
Datum: 
woensdag 22 april 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Informatie i.v.m. het Coronavirus

Actuele informatie over de landelijke maatregelen in verband met het Coronavirus vindt u op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg: www.vrzl.nl. Of volg de landelijke (en regionale/lokale) media.

ALLEEN OP AFSPRAAK! GEEN VRIJE INLOOP

U kunt op dit moment alléén op afspraak terecht bij de Gemeente Meerssen. Er is géén vrije inloop. Afspraak maken? Bel 14 043. U kunt op dit moment géén afspraak maken via de website!

SOCIAAL DOMEIN

Het Sociaal Team van de Gemeente Meerssen is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 uur. Telefoon: 14 043. E-mail: sociaalteam@meerssen.nl.

Heeft u vragen over de (nood)opvang voor 0-12 jarigen?
Bel met het Sociaal Team via tel. 14 043. Of via e-mail: sociaalteam@meerssen.nl.

Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien?
Bel Schoolmaatschappelijk werk van Traject. Spreekuur: maandag en woensdag van 10.00-12.00 uur via tel. 043-7630055. Of per mail: meerssen@trajekt.nl. Of kijk op de website van CJG 043: www.cjg043.nl/corona/.

Vermoed u huiselijk geweld? Blijf er niet mee lopen en vraag hulp:
📞 Veilig Thuis: tel. 0800-2000.
📞 De Kindertelefoon: tel. 0800-0432.
📞 Centrum Seksueel Geweld Limburg: tel. 0800-0188
💻 www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
📞 Kinderen die thuis onveilig zijn of zich in een kwetsbare situatie bevinden, kunnen ook gebruikmaken van opvangvoorzieningen, net als kinderen met ouders in vitale beroepen. Bel het Sociaal Team, tel 14 043.

ONDERNEMERS

Informatie over de economische maatregelen van het kabinet voor ondernemers vindt u via:

GEMEENTERAAD GAAT DIGITAAL VERGADEREN

De gemeenteraad van Meerssen gaat vanaf mei digitaal vergaderen. De vergadering zijn via livestream te volgen via het raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl. De raadsadviesvergaderingen vinden plaats op 6 en 7 mei 2020. De raadsvergadering is op 19 mei 2020 (met eventuele uitloop naar 20 mei).

AFVAL

Textielinzameling
Door de Coronacrisis wordt landelijk momenteel geen textiel verwerkt. Daarom roepen wij op om het textiel zolang thuis te bewaren. Gooi het niet bij het restafval, maar bewaar het even. Uw textiel krijgt zo straks een tweede kans, zelfs als het kapot of beschadigd is.

Let op! Oud Papier wordt niet opgehaald
We merken dat nog altijd mensen papier aan de straat zetten. Wij wijzen u er nogmaals op dat het oud papier op dit moment niet wordt ingezameld. Bewaar het oud papier zolang thuis of breng het indien echt noodzakelijk naar een van de papiercontainers (zie www.meerssen.nl) of het milieupark.

RIJBEWIJZEN TIJDELIJK LANGER GELDIG

Door de Coronamaatregelen zijn de mogelijkheden om het rijbewijs te verlengen beperkt. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de problemen komen, heeft de minister besloten dat alle rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, geldig blijven tot 1 juni 2020. Mensen die voldoen aan de voorwaarden kunnen tot 1 juni 2020 blijven rijden met hun verlopen rijbewijs. Ze blijven verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden. Deze tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden binnen Nederland. Het verlopen rijbewijs geldt niet als identificatiemiddel. De maatregel geldt voor mensen die een rijbewijs hebben dat vijf of tien jaar geldig is. Mensen waarvan het rijbewijs korter geldig is, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel. Meer weten? Kijk op www.rijksoverheid.nl of bel het gemeentelijke KCC, tel. 14 043.

MEER INFORMATIE

 • Website Veiligheidsregio Zuid-Limburg: www.vrzl.nl
 • Callcenter Veiligheidsregio Zuid-Limburg: telefoon 0251-260960.
 • Landelijke informatienummer: tel. 0800-1351.
 • Informatie over maatregelen binnen de gemeente Meerssen: www.meerssen.nl/coronavirus
  Vindt u op onze Coronapagina niet het antwoord op uw vraag? Stuur een mailtje naar: corona@meerssen.nl. Of bel ons gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043. Onze medewerkers helpen u graag verder!

---

Traject nadere uitwerking regie-organisatie Meerssen-Maastricht half jaar vertraagd

In juli 2020 zouden de gemeenteraden van Meerssen en Maastricht een definitief besluit nemen over het al dan niet vormen van een regie-organisatie Meerssen-Maastricht. En daarmee, bij een positief besluit, een overgang van de meeste medewerkers van de Gemeente Meerssen naar de Gemeente Maastricht per 1 januari 2021. De coronacrisis leidt helaas tot een aanpassing van deze planning.

De nieuwe planning

 • Raadsbesluitvorming over het bestuurlijk convenant: vóór het zomerreces 2020 (was maart 2020)
 • Definitieve raadsbesluitvorming (go/no-go): eind 2020
 • Implementatiedatum: uiterlijk 1 juli 2021

Corona beperkt bestuurlijk en ambtelijk overleg
De coronamaatregelen hadden en hebben een vertragend effect op de volgende overleggen:

 1. De besluitvorming over het bestuurlijk convenant Meerssen-Maastricht (aanvankelijk gepland voor 19 maart in Meerssen en 24 maart in Maastricht) was niet mogelijk: fysiek kon niet worden vergaderd en wettelijk kon geen digitaal besluit plaatsvinden. Ook een geplande vervolgbijeenkomst van beide raden (het zogenaamde Ankerkadeberaad) in mei richting definitieve besluitvorming staat onder druk. Het is niet realistisch te veronderstellen dat deze vertraging nog voor het zomerreces kan worden ingehaald en al helemaal niet zonder het voorbereidingsproces voor beide raden onder grote druk te zetten. Dit laatste is zeer ongewenst gezien het grote belang van betrokkenheid van de gemeenteraden bij het proces.
 2. De bijeenkomsten met de medezeggenschap zijn ook opgeschort. Goed overleg met de medezeggenschap is een belangrijke randvoorwaarde voor dit traject. En ook hiervoor is het niet realistisch te veronderstellen dat de reeds opgelopen vertraging nog voor het zomerreces kan worden ingehaald, zonder de zorgvuldigheid onder grote druk te zetten.
 3. De werkgroepen, die werken aan de voorbereidingen, lopen vertraging op. Ook al werken zij, hoofdzakelijk thuis, zo goed mogelijk door. Dit betekent dat oplevering van benodigde deelproducten (onder meer centrumgemeenteregeling, dienstverleningsovereenkomst, organisatorisch detailontwerp, verificatieonderzoek naar financiële risico's en sociaal plan) eind mei 2020, voor raadsbesluitvorming in juli niet meer haalbaar is. Wel haalbaar lijkt vooralsnog ambtelijke oplevering voor het zomerreces.

Organisatorisch detailontwerp Team Meerssen
In mei wordt het organisatorisch detailontwerp over de uitwerking van Team Meerssen (inclusief de aanhaking met de Maastrichtse organisatie) door beide colleges behandeld. Hierna wordt dit als concept-voorgenomen besluit aan beide ondernemingsraden voorgelegd en kan het overleg hierover starten.

Zowel de gemeenteraden als de medezeggenschap zijn over de vertraging geïnformeerd.

---

Bestuurscentrum/Klant Contact Centrum gesloten

Koningsdag maandag 27 april
In verband met Koningsdag is het bestuurscentrum/KCC gesloten op maandag 27 april. Ook de Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Bevrijdingsdag 5 mei
In verband met Bevrijdingsdag is het bestuurscentrum/KCC gesloten op dinsdag 5 mei. Ook de Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Afvaldumping 2020
Grote hoeveelheden afval gedumpt:
onderzoek levert al een dader op

Afgelopen twee weekenden waren diverse medewerkers van de gemeente op pad om toe te zien op de naleving van de coronamaatregelen. Tijdens hun rondes troffen ze enorme hoeveelheden gedumpt afval aan. Met busjes vol rommel en gedumpte spullen keerden ze terug naar het gemeentelager.

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz: "Ik word hier echt boos over! Als wij een dader van illegale dumpingen vinden (en dat is inmiddels gebeurd), kan deze een flinke boete tegemoet zien van maar liefst € 150! Ik doe dan ook een oproep aan u allemaal: ziet u mensen afval dumpen of vindt u gedumpt afval. Meld het!"

Meld afvaldumpingen!
Ben u getuige van aan afvaldumping of vindt u een hoeveelheid gedumpt afval?
Meld dit dan bij ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Of meld het via www.meerssen.nl.

Restafval, gft-afval en pmd-afval wordt gewoon opgehaald
Restafval, gft-afval en pmd-afval haalt de inzameldienst gewoon op. Alleen oud papier zamelen we op dit moment niet in, maar dat kunt u tijdelijk thuis bewaren of indien echt nodig naar een van de papiercontainers brengen.

Milieuparken
Bij de milieuparken is het nu druk. We vragen u daarom een bezoek aan het milieupark even uit te stellen. Ga alleen als dat echt moet! Bewaar het even thuis en lever het dan op een later moment in.

Informatie
Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Dodenherdenking live op televisie via Meer Vandaag

In verband met de coronamaatregelen ziet de Dodenherdenking 2020 er anders uit. We hadden het ons anders voorgesteld in het jaar van 75 jaar Bevrijding. Maar het kan helaas niet anders. Tijdens een aangepaste ceremonie vanaf de Vredeskapel herdenken wij de gevallenen die vochten voor ons vaderland en onze vrijheid. Meer Vandaag zendt de herdenking vanaf 19.35 uur live uit op televisie en via de livestream.

Programma herdenking:

 • 19.35 uur Aanvang uitzending op Meer Vandaag
 • Nederlandse driekleur halfstok bij Vredeskapel (conform landelijke vlaginstructie)
 • 19.45 uur Toespraak door burgemeester Clermonts-Aretz
 • Namen van alle gevallenen, voorgelezen door mevrouw Wijns
 • Signaal Taptoe door trompettist Max Meijer van Koninklijke Fanfare Concordia Ulestraten
 • Kranslegging door de burgemeester Clermonts-Aretz en pastoor Van Meijgaarden
 • 20.00 uur Twee minuten stilte
 • 20.02 uur Wilhelmus door Pascal Pittie en Daphne Ramakers
 • Afsluitend gedicht door burgemeester Clermonts-Aretz

In verband met de Coronacrisis is geen publiek toegestaan.

Meer Vandaag is te ontvangen via uw TV op Ziggo kanaal 47, en op KPN kanaal 1337. Voor meer frequenties kunt u de website checken: www.meervandaag.nl/frequenties/

---

Werk in uitvoering

Werkzaamheden Maastrichterweg
Op 28 april start Wegenbouw Kurvers met werkzaamheden aan de Maastrichterweg in Meerssen. In verband met de bereikbaarheid van tankstation Esso de Beaufort voert de aannemer de werkzaamheden in twee fasen uit. Van 28 t/m 30 april vernieuwt de aannemer de asfaltdeklaag ter hoogte van het tankstation. Doorgaand verkeer van Rothem naar Meerssen en vice versa is niet mogelijk. Het tankstation blijft bereikbaar vanaf Meerssen. Van 11 t/m 15 mei vervangt de aannemer de asfaltdeklaag van rotonde Sint Josephstraat en de Maastrichterweg tot aan het tankstation. Ook dan is er geen doorgaand verkeer mogelijk vanuit Meerssen naar Rothem en vice versa. Het tankstation blijft bereikbaar vanaf Rothem.

Vervangen openbare verlichting
De gemeente vervangt de openbare verlichting stapsgewijs door dimbare LED-verlichting. Het voordeel is dat de lampen 's nachts niet meer om en om uitgaan, maar allemaal worden gedimd. Dat is veiliger. LED-lampen gebruiken bovendien minder energie en gaan langer mee. In de week van 27 april en 4 mei vervangen we verlichting in de: Danielsteeg Ulestraten, Molenveldweg Meerssen, Burgmeester Kisselsstraat Meerssen, Bosstraat Meerssen, Carteijnstraat Bunde, Klumpkesstraat Bunde, Bellefleurstraat Bunde, Saint Remystraat Bunde en Sterappelstraat Bunde.

Werkzaamheden Humcoven
Op 28 april maakt Wegenbouw Kurvers een herstart met de werkzaamheden aan Humcoven in Meerssen. Deze werkzaamheden zijn in februari op verzoek van de gemeente tijdelijk gestaakt in verband met de spoedreparatie aan de Overkluizing Watervalderbeek in Meerssen-centrum. Van 28 april t/m 7 mei past de aannemer o.a. de komingang aan en brengt een nieuwe asfaltdeklaag aan vanaf de komingang tot de kruising Op de Beukel. Er is dan geen doorgaand verkeer mogelijk van Ulestraten naar Meerssen en vice versa. Er wordt een omleidingsroute ingesteld. Van 8 t/m 10 mei stellen we Humcoven tijdelijk open voor doorgaand verkeer in verband met Moederdag. Van 11 t/m 15 mei vinden diverse afrondende werkzaamheden plaats, zoals het aanbrengen van markeringen en de rode fietspadcoating. Ook dan is er geen doorgaand verkeer mogelijk van Ulestraten naar Meerssen en vice versa.

Herbestratingswerkzaamheden
Past. Stassenstraat, Past. Kengenstraat en Past. Swelsenstraat Geulle
Op 28 april start de gemeente Meerssen met het herbestraten van de Pastoor Stassenstraat, Pastoor Kengenstraat en Pastoor Swelsenstraat in Geulle. De werkzaamheden duren ongeveer 9 weken.

Werkzaamheden Beekstraat
Van 20 april t/m 29 mei werkt Enexis aan de gasleiding in de Beekstraat. Hiervoor wordt de Beekstraat afgesloten voor doorgaand verkeer en worden omleidingen ingesteld. Aansluitend pakken ze het werk in de Volderstraat weer op.

Meer informatie
Kijk op de gemeentelijke website www.meerssen.nl bij Werk in uitvoering. Of bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

UW HULP GEVRAAGD!

Onderzoek naar behoeften thuiswonende mensen met geheugenproblemen

Enkele studenten van de opleiding Ergotherapie (Zuyd Hogeschool) doen in opdracht van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Meerssen en de gemeente Meerssen onderzoek naar behoeften van thuiswonende mensen met geheugenproblemen als gevolg van dementie of een vermoeden hiervan.

Hiervoor zoeken zij thuiswonende mensen uit alle kernen van de gemeente Meerssen die ouder zijn dan 70 jaar. Daarnaast moet u last hebben van geheugenproblemen als gevolg van dementie of een vermoeden hiervan.

Meedoen?
Om mee te doen aan het onderzoek moet u zich aanmelden. U vult een vragenlijst in. U kunt ervoor kiezen deze zelfstandig op papier in te vullen of met telefonische ondersteuning van één van hen. Hierbij houden zij rekening met de Coronamaatregelen van het RIVM. Uw naasten mogen eventueel helpen bij het invullen.

Wilt u zich aanmelden voor het onderzoek of heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht?
Meldt u dan bij de studenten, tot en met 30 april 2020 via:

Telefoon: 06-46308300
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 15.00 uur.
E-mail: afstuderen.geheugen@gmail.com.

Hulp van mantelzorgers gewenst!

Enkele studenten van de opleiding Ergotherapie (Zuyd Hogeschool) doen in opdracht van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Meerssen en de gemeente Meerssen onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers, die zorgen voor iemand met geheugenproblemen als gevolg van dementie of een vermoeden daarvan. Hiervoor zoeken zij mantelzorgers vanaf 18 jaar die in de gemeente Meerssen wonen en zorgen voor iemand met geheugenproblemen als gevolg van dementie of een vermoeden hiervan.

Meedoen?
De vragenlijst kan online worden ingevuld via de volgende link: https://response.questback.com/zuyd_verpleegkunde/behoeftenonderzoekmantelzorgers

Wanneer u liever de vragenlijst schriftelijk invult kan dit ook door het sturen van een mail naar behoeftenonderzoekmantelzorgers-zuyd@hotmail.com, waarin u toestemming geeft aan de betrokken studenten om de enquête naar uw adres en postcode te verzenden. De vragenlijst kan tot en met zondag 10 mei 2020 worden ingevuld.

Presentje!
Onder alle ingevulde vragenlijsten wordt er een tegoedbon van €50,- euro verloot. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, vragen wij u in de vragenlijst uw e-mailadres in te vullen.

Mochten er nog onduidelijkheden of vragen zijn, dan kunt u contact met ons opnemen via behoeftenonderzoekmantelzorgers-zuyd@hotmail.com.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het vergroten van de supermarkt, Sint Rochusstraat 20, 6241 CD Bunde (ontvangen 10 april 2020);
 • het brandveilig gebruik van een B&B, Westbroek 28, 6243 CG Geulle (ontvangen 30 maart 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het slopen van diverse bouwdelen, Sint Rochusstraat 20, 6241 CD Bunde (ontvangen 10 april 2020);
 • het verwijderen van asbest, Eijkskensweg 11, 6243 AA Geulle (ontvangen 14 april 2020);
 • het verwijderen van asbest, Raar 4, 6231 RR Meerssen (ontvangen 16 april 2020);

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning:
Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

 • de casco restauratie van het monument, Molenveldweg 5, 6231 RX Meerssen;
 • de casco restauratie van het monument, Molenveldweg 12-14, 6231 RX Meerssen;

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 23-04-2020 t/m 03-06-2020.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van diverse bouwwerken, Meerstraat 48, 6241 ND Bunde (verzonden 9 april 2020);
 • het kappen van een boom, Lange Raarberg 14, 6231 RN Meerssen (verzonden 17 april 2020);
 • het kappen van een boom, Meerstraat 54, 6241 ND Bunde (verzonden 17 april 2020);

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het plaatsen van zonnecellen achter de woning, Brommelen 20, 6243 CP Geulle (ontvangen 30 maart 2020).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een vrijstaande woning, Boschweg ongenummerd (rectificatie op publicatie van 11 maart 2020), 6241 EL Bunde.

Kennisgeving opschorten beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, met toepassing van artikel 4:15, lid 2, onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het opschorten van de beslistermijn tot 2 weken na inwerking treden van het nieuwe besluit hogere grenswaarde dan wel 2 weken nadat de inzage termijn is verstreken en op eventuele zienswijzen is beslist voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een vrijstaande woning, Boschweg ongenummerd, 6241 EL Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen en opschorten van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 22 april 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen