Gemeente Meerssen | Vanaf 1 januari 2024: Omgevingswet, Verordening Fysieke Leefomgeving 2024 (aanpassing VFL 2023) en Verordening Nadeelcompensatie

Nieuwsbericht Vanaf 1 januari 2024: Omgevingswet, Verordening Fysieke Leefomgeving 2024 (aanpassing VFL 2023) en Verordening Nadeelcompensatie

Gepubliceerd op: 21 december 2023 11:45

Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet van start. Deze wet heeft als doel om ervoor te zorgen dat de fysieke leefomgeving veilig en gezond blijft. Als voorbereiding hierop heeft de gemeente Meerssen de Verordening Fysieke Leefomgeving 2023 opgesteld, die op 6 juli 2023 van kracht werd. De nieuwe verordening bevat alle regels van de gemeente met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

Aanpassing Verordening Fysieke Leefomgeving 2023

De gemeente Meerssen heeft de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) 2023 aangepast vanwege de aanstaande invoering van de Omgevingswet. De VFL 2024 treedt op dezelfde datum in werking als de Omgevingswet, namelijk op 1 januari 2024. De voornaamste veranderingen betreffen het actualiseren van wettelijke basisprincipes en het verwijzen naar de juiste voorschriften.
Naast de technisch-juridische aanpassingen is de VFL 2024 ook toegankelijker gemaakt voor inwoners en bedrijven door de tekst begrijpelijker en overzichtelijker te maken. De VFL 2024 is ingedeeld in verschillende thema's. Er is bijvoorbeeld en apart hoofdstuk over afvalbeheer (hoofdstuk 3 van de VFL 2024) en weer een ander hoofdstuk over standplaatsen en markten (hoofdstuk 6 van de VFL 2024).

Hieronder volgt informatie over enkele regels uit de VFL 2024:


Wil je een boom kappen of verplaatsen?

Als de diameter van de stam 25 centimeter of meer is, dien je een omgevingsvergunning aan te vragen. Let op: zelfs voor het kappen van één enkele boom met een stamdiameter van 25 centimeter of meer is een vergunning vereist. We benadrukken dat een verleende vergunning de verplichting kan bevatten om een nieuwe boom te planten. Vanaf 1 januari 2024 kun je via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) controleren of je een vergunning nodig hebt. Als dat het geval is, kun je via het DSO een vergunning aanvragen.

Stallen fietsen en bromfietsen

Bij het bus- en treinstation in Meerssen (inclusief het Stationsplein en het Park & Ride-terrein) en in Bunde (inclusief de Spoorstraat) is het niet toegestaan om fietsen of bromfietsen onbeheerd achter te laten buiten de daarvoor bestemde ruimten of plekken. Het plaatsen van een fiets buiten de daarvoor bestemde fietsenrekken is verboden. Daarnaast geldt op deze locaties een maximumperiode van 14 dagen waarbinnen fietsen of bromfietsen achter elkaar mogen blijven staan. Meer informatie over deze regels vind je in artikel 5.29 van de VFL 2024 en in het uitvoeringsbesluit dat hierbij hoort.

Alle regels kun je raadplegen in de VFL 2024 op Overheid.nl (zie de link aan een het einde van deze informatiepagina).   

Verordening nadeelcompensatie

Vanaf 1 januari 2024 is de Verordening Nadeelcompensatie van kracht. Deze verordening heeft betrekking op verzoeken om schadevergoeding als gevolg van een rechtmatige handeling van de overheid. Je kunt een dergelijk verzoek indienen als je van mening bent dat je schade hebt geleden door een rechtmatig besluit of optreden van de gemeente Meerssen. Het is belangrijk te weten, dat niet zomaar iedere schade wordt vergoed. Er zijn specifieke voorwaarden voor het indienen van een dergelijk verzoek, die te je kunt vinden in de Verordening Nadeelcompensatie. Verder is de gemeente Meerssen niet verplicht om alle schade als gevolg van rechtmatige uitoefening van haar publieke taken volledig te vergoeden. Personen die in vergelijking met anderen onevenredig zwaar getroffen zijn door rechtmatig optreden van de overheid, kunnen mogelijk wel in aanmerking komen voor een schadevergoeding. De beoordeling van een verzoek om schadevergoeding gebeurt door de gemeente Meerssen, eventueel met hulp van adviseurs.

Verordeningen ter inzage op overheid.nl

Je vindt de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) 2024 en de Verordening Nadeelcompensatie 2024 op www.overheid.nl. Directe link:

Meer informatie nodig? 

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14043, of stuur een e-mail naar info@meerssen.

Onze medewerkers helpen je graag verder.


Dit is extra informatie. Je kunt uitsluitend rechten ontlenen aan de officiële bekendmakingen van de gemeente Meerssen op Overheid.nl.