Gemeente Meerssen | Folders en filmpjes

Artikel Omgevingswet - folders en filmpjes

Filmpjes

De Omgevingswet (1.52 min.)

Deze animatie geeft uitleg over de Omgevingswet. Je krijgt met de Omgevingswet te maken als je iets wilt veranderen in de leefomgeving. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Neem altijd contact op met de gemeente voor advies.

Het Omgevingsloket (1.52 min.)

Deze animatie geeft uitleg over het Omgevingsloket. Plannen om te bouwen, verbouwen of slopen? Vanaf 1 januari 2024 kun je een aanvraag doen via het nieuwe Omgevingsloket.

Omgevingswet en participatie (1.56 min.)

Deze animatie geeft uitleg over participatie binnen Omgevingsloket. Plannen om te bouwen, verbouwen of slopen? Wil je iets veranderen aan de leefomgeving? Voorkom bezwaren: ga tijdig in gesprek met omwonenden en andere betrokkenen.Bij onvoldoende participatie kan de gemeente de omgevingsvergunning weigeren. Zie onze participatieleidraad voor meer informatie en handige tips. 

Omgevingsvisie en Omgevingsplan (2 min.)

Deze animatie geeft uitleg over de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. De Omgevingsvisie is in voorbereiding. Je kunt hier binnenkort over meedenken. Informatie volgt. Het Omgevingsplan moet uiterlijk klaar zijn op 1 janbuari 2030. Hierop vooruitlopend heeft de gemeente een tijdelijk verruimd bestemmingsplan opgesteld. Plannen om te bouwen, verbouwen of slopen? Wil je iets veranderen aan de leefomgeving? Informeer tijdig bij de gemeente naar de mogelijkheden. Neem altijd contact op met de gemeente voor advies.

Omgevingsplan en afwegingsruime (2.16 min.)

Deze animatie geeft uitleg over de afwegingsruimte binnen het Omgevingsplan. Een belangrijk gevolg van de Omgevingswet is dat het Omgevingsplan in de plaats komt van het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan bevat regels op het gebied van ruimtelijke ordening. In het Omgevingsplan beschrijft de gemeente welke ontwikkelingen en initiatieven binnen een gebied mogelijk zijn. Plannen om te bouwen, verbouwen of slopen? Wil je iets veranderen aan de leefomgeving? Informeer tijdig bij de gemeente naar de mogelijkheden. Neem altijd contact op met de gemeente voor advies.

De Omgevingstafel (3.57 min.)

Deze animatie geeft uitleg over de Omgevingstafel. Aan de tafel komen (in een of meerdere bijeenkomsten) de initiatiefnemer en alle betrokkenen bij elkaar. Het initiatief wordt besproken vanuit de gedachte om het mogelijk te maken. Dit levert de initiatiefnemer een integraal advies op, waarmee hij de vergunningaanvraag kan opstellen en indienen. Daarna kan de vergunning in acht weken worden afgehandeld.