Gemeente Meerssen | Alle informatie over wateroverlast bij elkaar

Nieuwsbericht Alle informatie over wateroverlast bij elkaar

Gepubliceerd op: 20 juli 2023 16:10

wacht niet op water illustratie a
Ons klimaat verandert. Hevige regenbuien komen ook in Limburg steeds vaker voor. Dit kan zorgen voor wateroverlast in jouw omgeving. Weet jij of jouw woning getroffen kan worden door wateroverlast? En wat je kunt doen om je voor te bereiden? Op de vernieuwde website wachtnietopwater.nl vind je veel praktische tips en informatie. Over wat je voor, tijdens en na wateroverlast kunt doen.

Wacht niet op water!

Het is in belang van jouw veiligheid en die van anderen.

Samen werken aan een waterveiliger Limburg

De Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en het Rijk werken samen om Limburg beter te beschermen tegen wateroverlast. Hiervoor is het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) gestart. WRL werkt aan maatregelen om grote hoeveelheden water in de beken en zijrivieren van de Maas beter te laten wegstromen of op te vangen. Het kost tijd om dit op een goede manier te doen. Ondanks deze maatregelen, is het niet zeker dat wateroverlast niet meer voorkomt. Het is daarom belangrijk dat jij weet wat je zelf kunt doen om schade door wateroverlast te verminderen. Zo werken we samen aan een waterveiliger Limburg.

Producten om inwoners te helpen

Vanuit programma WRL helpen we inwoners om zichzelf en hun omgeving beter te beschermen tegen extreme wateroverlast. De vernieuwde website wachtnietopwater.nl is hier een voorbeeld van. De komende tijd komen er meer producten beschikbaar om je nog beter te helpen. Bijvoorbeeld water adviesteams die je advies op maat geven voor jouw woning. En een verbeterd waarschuwingssysteem, zodat je weet wanneer je in actie moet komen.

Ga naar wachtnietopwater.nl