Gemeente Meerssen | Verlenging beslistermijn voor het mogen wijzigen van de zolderverdieping aan Tussen de Bruggen 95 te Meerssen

Officiele publicatie

Verlenging beslistermijn voor het mogen wijzigen van de zolderverdieping aan Tussen de Bruggen 95 te Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de aanvraag tot het mogen wijzigen van de zolderverdieping, Tussen de Bruggen 95 in Meerssen.

Waar ter inzage

Voor meer informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het algemene telefoonnummer 14043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.

Nadere informatie

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze indienen of bezwaar en/of beroep aantekenen.