Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergaderingen dinsdag 29 maart en woensdag 30 maart 2022

Officiele publicatie

Agenda raadsvergaderingen dinsdag 29 maart en woensdag 30 maart 2022

Op dinsdag 29 maart 2022 en woensdag 30 maart 2022 vergadert de gemeenteraad van Meerssen. Aanvang 19.00 uur. De vergaderingen vinden plaats in gemeenschapshuis De Stip (Pastoor Dom. Hexstraat 10 in Meerssen). U kunt de vergaderingen ook volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Concept-agenda dinsdag 29 maart 2022 (afscheid oude Raad)

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 09-02-2022 / 10-02-2022
  • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 08-03-2022)
  • Raadsvoorstel betreffende het onderzoek van de geloofsbrieven alsmede over de toelating van benoemde leden tot de gemeenteraad
  • Afsluiting raadsperiode 2018-2022

Concept-agenda woensdag 30 maart 2022 (installatie nieuwe Raad)

  • Opening en mededelingen
  • Vaststelling concept-agenda
  • Aflegging eed dan wel verklaring en belofte door de nieuw gekozen leden van de Gemeenteraad

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.