Gemeente Meerssen | Praat mee over het nieuwe vitaliteitsakkoord van Meerssen

Nieuwsbericht Praat mee over het nieuwe vitaliteitsakkoord van Meerssen

Gepubliceerd op: 24 mei 2023 08:50

Meer vitaal
Op zaterdag 3 juni aanstaande van 10.00 – 11.30 uur organiseert de gemeente Meerssen samen met het platform Meer Vitaal en de Lokale Adviseur Sport een netwerkbijeenkomst over het vervolg van het vitaliteitakkoord voor de jaren 2023 - 2026. Dat doen we graag samen met jou, op een interactieve wijze. We bouwen voort op het Meerssens Sport- en Preventieakkoord uit 2020 en gaan op zoek hoe we de kracht van sport, bewegen en preventie als een olievlek over de gemeente kunnen uitbreiden.

In beweging

We willen met elkaar een beweging op gang brengen waarin het voor inwoners gemakkelijker is om gezonde keuzes te maken en zo preventief te werken aan gezondheid en meer mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Tijdens deze ochtend blikken we kort terug op de behaalde resultaten. We verkennen de ambities en doelstellingen voor het nieuwe akkoord en maken daarin samen keuzes over welke hetzelfde blijven, veranderen en/of verdwijnen en wellicht dat er nieuwe ambities en doelstellingen bij komen.

Meerssense Sport en Gezondheid

Op dit moment beweegt meer dan de helft van onze inwoners te weinig. In een gezonde samenleving zou sporten en bewegen een vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van het leven van iedere Meerssenaar. Sport en bewegen is tegelijkertijd ook belangrijk in het bereiken van andere maatschappelijke doelen zoals het terugdringen van overgewicht, roken, alcohol, kansenongelijkheid en eenzaamheid. Hoe zorgen we er samen voor dat we vermijdbare gezondheidsproblemen ook daadwerkelijk voorkomen? En dat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan sportieve activiteiten? Ook het mentaal en sociaal bewegen speelt hierin een belangrijke rol.

Ambitie en samenwerking

Landelijk is de ambitie om in 2040 driekwart van alle Nederlanders voldoende te laten sporten en bewegen. Daarmee wordt de lat hoog gelegd. Om dit doel ook in Meerssen te bereiken is samenwerking tussen scholen, zorgverleners, sociaal werkers, bedrijven en sportorganisaties van groot belang. Bovendien moet het fundament van de sport op orde zijn. Dit betekent sterke organisaties, voldoende vrijwilligers, geschikte voorzieningen en een positieve sportcultuur, waarin iedereen zich welkom en veilig voelt. In Meerssen bestaat een breed aanbod aan sportverenigingen en beweegactiviteiten, waaraan veel inwoners met plezier en passie deelnemen. Dat willen we vooral zo houden. Maar de samenleving is aan het veranderen en daar heeft de sportwereld ook mee te maken. Mensen willen flexibeler sporten of anders bewegen, ze besteden minder tijd aan vrijwilligerswerk en hebben ook minder geld uit te geven. We willen bouwen aan sterke organisaties om deze uitdagingen in de komende jaren het hoofd te bieden. Doe je mee?

Vragen en aanmelden

Voor aanmelden en/of vragen kun je een e-mail sturen naar contactpersoon Baudouin Clairbois via info@meerssen.nl. Vermeld daarbij uw naam, organisatie, functie, emailadres en telefoonnummer. De definitieve locatie van de netwerkbijeenkomst in Meerssen volgt nog.