Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - verlening omgevingsvergunning - aanpassen van het dak en wijzigen van de gevel - Stationstraat 45, Meerssen

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - verlening omgevingsvergunning - aanpassen van het dak en wijzigen van de gevel - Stationstraat 45, Meerssen

Gemeente Meerssen heeft een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het aanpassen van het dak en wijzigen van de gevel aan Stationstraat 45, 6231CK Meerssen (verzonden 6 augustus 2021)

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt de gemeente Meerssen tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning in het gemeentehuis bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de Rechtbank Limburg vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat de gemeente Meerssen een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via de link http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht van de rechtbank. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088-3612222. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.