Gemeente Meerssen | Verlenging beslistermijn voor het gedeeltelijk vervangen grachtbeschoeiing aan Geulderlei te Geulle

Officiele publicatie

Verlenging beslistermijn voor het gedeeltelijk vervangen grachtbeschoeiing aan Geulderlei te Geulle

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) te verlengen voor de aanvraag voor om de grachtbeschoeiing gedeeltelijk te vervangen aan de Geulderlei 1, 6243 NG Geulle.

Waar ter inzage:

Voor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met het klantenbureau Ruimte (via het KCC, telefoonnummer 14 043), of stuur een e-mail naar info@meerssen.nl.

Nadere informatie

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn kan geen zienswijze worden ingediend of bezwaar en/of beroep aangetekend worden.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wanneer neemt de gemeente een besluit over de aanvraag van de vergunning?

Gemeente Meerssen heeft de aanvraag voor een vergunning ontvangen op 25 juni 2021. De gemeente neemt daarover waarschijnlijk binnen 8 weken een besluit. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?

U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.