Gemeente Meerssen | Agenda raadsvergadering donderdag 29 september 2022

Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering donderdag 29 september 2022

Gepubliceerd op: 21 september 2022 13:15

Op donderdag 29 september 2022 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl of op televisie bij de lokale Omroep Meer Vandaag.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering van 07-07-2022
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 12-09-2022)
 • Raadsvoorstel Benoeming en beëdiging plaatsvervangend Griffier gemeente Meerssen
 • Raadsvoorstel strekkende tot vaststelling van het Bestemmingsplan "Langs de Gewannen 10" vast te stellen
 • Raadsvoorstel Wijziging afrekensystematiek Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz-zienswijzen
 • Raadsvoorstel inzake Minnelijke regeling tussen LVO en Gemeente Meerssen
 • Raadsvoorstel inzake ophogen budget sportveldenbeheerplan op basis van actuele prijzen
 • Raadsvoorstel inzake het verstrekken van een gemeentelijke bijdrage in de aanleg van padelbanen bij de tennisverenigingen in Bunde en Meerssen
 • Raadsvoorstel kredietvotering voorbereidingsbesluit terrein voormalige Meerssen Papier Weert 78 te Meerssen
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl