Gemeente Meerssen | Intrekking beleidsnota Activeren, waarderen en afschrijven activa 2014

Officiele publicatie

Intrekking beleidsnota Activeren, waarderen en afschrijven activa 2014

De gemeenteraad besluit:

De Beleidsnota "Activeren, waarderen en afschrijven activa 2014" in te trekken.

Beslissing gemeenteraad d.d.6 februari 2020