Gemeente Meerssen | Rectificatie Ontwerp bestemmingsplan tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen

Officiele publicatie

Rectificatie Ontwerp bestemmingsplan tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen

In de Staatscourant van 16 september stond een officiële bekendmaking over het ‘Ontwerp bestemminsplan tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen (Molenveldweg 5, 7, 6231 BL Rothem). Om technische redenen is het ontwerp bestemmingsplan nog niet op www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst. Dat betekent dat ook de inzagetermijn en termijn voor het indienen van zienswijzen nog niet is gestart. Zodra het ontwerp bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is geplaatst, vindt een nieuwe bekendmaking plaats.

Informatie: voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de heer Jaap Zomerplaag, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.