Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 23-08-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 23-08-2022

Gepubliceerd op: 28 september 2022 09:40

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 augustus 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 augustus 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 16 augustus 2022 vast te stellen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Raadsvoorstel Minnelijke regeling tussen LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) en Gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel Minnelijke regeling tussen LVO en Gemeente Meerssen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 29 september 2022.