Gemeente Meerssen | Verordening tarieven openbare werken Meerssen 2022

Officiele publicatie

Wijziging Verordening tarieven openbare werken gemeente Meerssen

De gemeenteraad besluit:

De Verordening eenmalig aansluitrecht Meerssen 2022 vast te stellen en artikel 4 van de Verordening tarieven openbare werken gemeente Meerssen per 1 maart 2022 in te trekken.”

Vastgesteld op 9 februari 2022