Gemeente Meerssen | Jongeren betrekken bij Adviesraad Sociaal Domein

Nieuwsbericht Jongeren betrekken bij Adviesraad Sociaal Domein

Gepubliceerd op: 06 januari 2016 13:45

De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W over het beleid binnen het Sociaal Domein. In december werd er door de Adviesraad vergaderd over een belangrijk onderwerp: het organiseren van de contacten met de achterban.

Veel aandacht voor de jeugd

De doelgroep Jeugd wordt steeds belangrijker binnen het Sociaal Domein. Maar hoe kan de adviesraad de jongeren betrekken, zodat hun adviezen worden meegenomen? Om hierover te praten en mee te denken, nodigde de werkgroep Jeugd van de Adviesraad de heer Laugs uit (adviseur van CliC: Clienten Centraal in jeugdhulp).

Mogelijke oplossingen

Een mogelijke oplossing die voorbij kwam, was het vormen van een klankbordgroep. De jongeren kunnen op deze manier voortdurend contact houden met de werkgroep Jeugd. Jongeren kunnen hiervoor benaderd worden via scholen, jongerenorganisaties, sportverenigingen of Social Media. Een andere oplossing (van de werkgroep WMO 2015) ligt in het inventariseren van de doelgroepen. Vervolgens wordt er per doelgroep een contactpersoon benoemd die op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen de doelgroep. Deze persoon kan de ontwikkelingen vervolgens delen met de Adviesraad.

Tijdens de volgende vergadering van de Adviesraad wordt op deze onderwerpen nader ingegaan.

Deel uw ervaringen met de Adviesraad!

Behoort u tot de doelgroep? En heeft u ook bepaalde ideeën of ervaringen die u graag wilt delen? Neem dan gerust contact op met de Adviesraad Sociaal Domein via voorzitter Ans Bos-van Bun, telefoon 043-3643238 of secretaris José Gommers, telefoon 043-3643743.

Meer lezen over de Adviesraad Sociaal Domein >>