Gemeente Meerssen | Praat met de mensen met dementie en niet over hen

Nieuwsbericht Praat met de mensen met dementie en niet over hen

Gepubliceerd op: 05 april 2024 11:35

Dementievriendelijk
Praat met de mensen met dementie en niet over hen!. Dat is één van de waardevolle tips die de werkgroep 'dementievriendelijk Meerssen' op 11 maart kreeg, toen zij het actieplan Dementievriendelijk Meerssen besprak met een aantal betrokken inwoners en professionals in Meerssen.

Het leven stopt niet na de diagnose dementie!

Mensen met dementie kunnen betekenisvol blijven meedoen in een dementievriendelijk Meerssen. Dat is de beweging die de werkgroep 'dementievriendelijk Meerssen' in gang wil zetten. Eigenlijk niets anders dan een inclusieve samenleving creëren, waarin iedereen vriendelijk is voor elkaar. Dat kunnen we alleen realiseren samen met de inzet van iedereen die woont en werkt in Meerssen, Bunde, Rothem, Ulestraten en Geulle. In het actieplan staan vier doelen waar de werkgroep samen met jou de komende jaren mee aan de slag wil:

 1. Meer positieve beeldvorming en kennis: Er is meer kennis en begrip over dementie
 2. Meer ontmoeten en meedoen: Er zijn voldoende en passende mogelijkheden voor mensen met dementie om actief te blijven en mee te doen in de samenleving
 3. Meer samenwerking voor welzijn en warme zorg: mantelzorgers, vrijwilligers en professionals weten elkaar te vinden en werken op een prettige manier samen met elkaar.
 4. Naar een fysieke omgeving die meedoen stimuleert: De inrichting van de wijk is passend voor mensen met dementie en hun naasten.

Aan deze doelen zijn acties verbonden, die (zo was de feedback van de deelnemers) op 11 maart, wel wat concreter mogen. Deelnemers adviseerden: Concretiseer en prioriteer acties, en zorg dat de werkgroep voldoende ondersteuning en middelen heeft om het actieplan verder uit te voeren, en betrek daarbij zeker belangrijke partners zoals Envida, Hogeschool Zuyd, zorgverzekeraars en Alzheimer Nederland Zuid Limburg.

Waardevolle tips

De werkgroep heeft veel waardevolle tips gekregen over het actieplan; teveel om hier te beschrijven. Tips waren onder andere:

 • Zorg in de bibliotheek voor een aparte sectie met boeken, gedichten, informatie over dementie.
 • Vraag aandacht voor een dementievriendelijke omgeving bij particuliere bouw en bouwinitiatieven van de gemeenten en herinrichtingsplannen.
 • Breng in kaart welke activiteiten nu al bestaan die aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van mensen met dementie en hun naasten en verbind die met elkaar.
 • Zoek samenwerking met (buurt)verenigingen, ouderenbonden, clubs, huiskamers.
 • Organiseer ontmoetingen voor mantelzorgers, zodat ze ervaringen met elkaar kunnen delen.
 • Zorg dat er ondersteuning is voor vrijwilligers van de huiskamers, die hen kan ondersteunen in het omgaan met mensen met dementie.
 • Betrek ook de jeugd, door initiatieven op scholen waarbij jong en oud activiteiten ondernemen en er zo meer kennis ontstaat over dementie en hoe om te gaan met mensen met dementie.

Wil je het actieplan en/of het volledige verslag van de bijeenkomst van 11 maart ontvangen? Mail dan naar: woto@zuyd.nl.

Uitnodiging voor mantelzorgers van mensen met dementie

De volgende stap is dat we gaan bepalen met welke acties gericht op de ondersteuning van mantelzorgers en naasten we als eerste aan de slag gaan. Daarvoor hebben wij jouw hulp nodig. Wil je ons helpen of graag meedenken hoe we Meerssen meer dementievriendelijk krijgen? Dan nodigen wij je uit op 23 april van 10.00-12.00 uur bij 'Ontmoet Anna', Stationsplein 1. Je kunt je aanmelden bij woto@zuyd.nl of bellen met tel. 06-83045556.

Vragen?

Heb je nog andere vragen of opmerkingen, of wil je ook graag een bijdrage leveren aan een dementievriendelijk Meerssen? Laat het ons weten.

Op naar een dementievriendelijk Meerssen!