Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan IJzerenkuilenweg 21 Meerssen

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan IJzerenkuilenweg 21 Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan IJzerenkuilenweg 21 Meerssen ter inzage ligt. Dit nieuwe bestemmingsplan wijzigt de woonbestemming, waarbij de mogelijkheid tot het realiseren van een woning wordt vervangen voor het realiseren van bijgebouwen.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Een bestemmingsplan heeft een wettelijke status. In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wilt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken?

Van 12 mei t/m 22 juni 2022 kunt u het ontwerpbestemmingsplan op afspraak bekijken in het gemeentehuis. Bezoek voor de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van het bestemmingsplan of andere vragen kunt u ook bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. U kunt de stukken ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0938.BP03010-ON01).

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

U kunt tot en met 22 juni 2022 een zienswijze indienen. Deze zienswijze kunt u per brief sturen aan: de gemeenteraad van Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. U kunt uw zienswijze ook geven tijdens een gesprek. Maak hiervoor een afspraak via het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) via telefoonnummer 14 043.

Heeft u vragen over het bestemmingsplan?

Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.