Gemeente Meerssen | Melding voor het voor het starten van het bedrijf Wèk Desembakkerij aan Vliegenstraat 78 te Bunde

Officiele publicatie

Melding voor het voor het starten van het bedrijf Wèk Desembakkerij aan Vliegenstraat 78 te Bunde

Gemeente Meerssen heeft een melding Wet Milieubeheer ontvangen van Wèk Desembakkerij, Vliegenstraat 78, 6241 CJ Bunde voor het starten van een ambachtelijke bakkerij. 

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via www.aimonline.nl.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Waar kan ik de stukken van deze melding bekijken en vragen stellen?

U kunt deze melding en bijbehorende stukken bekijken en vragen stellen gedurende zes weken na publicatie. Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl. U kunt niet reageren op de melding. Er zijn geen zienswijzen of bezwaar mogelijk.