Gemeente Meerssen | Gecombineerde themabijeenkomst Warmtenet Zuid-Limburg en Centrumplan Meerssen

Nieuwsbericht Gecombineerde themabijeenkomst Warmtenet Zuid-Limburg en Centrumplan Meerssen

Gepubliceerd op: 11 januari 2024 11:15

Raad
Op woensdag 24 januari 2024 is er een gecombineerde openbare themabijeenkomst voor de gemeenteraad over het Warmtenet Zuid-Limburg en Centrumplan Meerssen. Aanvang 19.00 uur in de kantine van het bestuurscentrum. Je kunt de themabijeenkomst ook volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Warmtenet Zuid-Limburg (WZL) - van 19.00-20.30 uur

Tijdens het eerste gedeelte van de gecombineerde themabijeenkomst informeren specialisten van de regionale projectgroep WZL de gemeenteraad over de stand van zaken van het project 'Warmtenet Zuid-Limburg'. In dit project onderzoeken tien gemeenten en de Provincie Limburg of het mogelijk is woningen in Zuid-Limburg te verwarmen met restwarmte vanuit industrieterrein Chemelot. De agenda van dit gedeelte is als volgt: 

  1. Context en stand van zaken
  2. Toelichting komende fases WZL
  3. Rol van de Raad in fase 2
  4. Verkennen aandachtspunten bij leidende principes
  5. Vooruitblik

De gemeenteraad krijgt dilemma's voorgelegd, die van belang zijn voor de verdere uitwerking van een mogelijk toekomstig Warmtenet.

Uitwerking Masterplan Centrum Meerssen - van 20.30-22.00 uur

Tijdens dit gedeelte wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de volgende onderdelen van de uitwerking van het Masterplan Centrum Meerssen:

  1. Variantenstudie woningbouw locatie Gansbeek-Beukeböschke
    Tijdens de behandeling van het Masterplan tijdens de raadsvergadering van 13 april 2023 is toegezegd kritisch te kijken naar de bouwmassa van de woningbouw in relatie tot de omgeving. In opdracht van de gemeente onderzocht bureau Mecanoo een aantal bebouwingsvarianten. Deze worden gepresenteerd.
  2. Toelichting op de voorgestelde verkeersafwikkeling van de Markt en omgeving en het verkeerskundig advies van het adviesbureau RHDHV hierover.

We organiseren ook nog aparte bijeenkomsten om omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden te informeren over deze studies.