Gemeente Meerssen | Vaststelling eenheidsprijzen per type bouwwerk voor de berekening van leges

Officiele publicatie

Vaststelling eenheidsprijzen per type bouwwerk voor de berekening van leges

Gemeente Meerssen heeft op grond van de ‘Verordening op de heffing en invordering van leges Meerssen 2022’ en artikel 2.1.1.1 van de Tarieventabel behorende bij deze verordening de eenheidsprijzen per type bouwwerk vastgesteld. Als u een omgevingsvergunning ‘bouwen’ aanvraagt dan gebruikt de gemeente Meerssen deze eenheidsprijzen om de bouwkosten te bepalen van een project. De leges voor de omgevingsvergunning worden gebaseerd op deze geschatte bouwkosten. Het besluit treedt in werking de dag na deze bekendmaking.

Wilt u de eenheidsprijzen bekijken?

De eenheidsprijzen per type bouwwerk liggen van 19 januari t/m 1 maart 2022 ter inzage in het gemeentehuis. Bezoek voor de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van de eenheidsprijzen per type bouwwerk kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Het is niet mogelijk te reageren op dit besluit.

Heeft u vragen?

Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.