Gemeente Meerssen | Ontwerpbesluit voor het brandveilig gebruik aan Kasteelstraat 22 te Ulestraten

Officiele publicatie

Ontwerpbesluit voor het brandveilig gebruik aan Kasteelstraat 22 te Ulestraten

Gemeente Meerssen is van plan om een omgevingsvergunning te verlenen. De vergunning is aangevraagd voor het brandveilig gebruik van Basisschool De Triangel, Kasteelstraat 22, 6235 BP Ulestraten.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt hier nu op reageren.

Wilt u reageren op de vergunning die de gemeente Meerssen van plan is te verlenen?

De vergunning die de gemeente van plan is te verlenen is vastgelegd in het ontwerpbesluit.

De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende documenten liggen vanaf 28 juli 2022 6 weken ter inzage. Vanaf 28 juli 2022 kunt u deze op afspraak inzien in het gemeentehuis U kunt tot 7 september 2022 mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over het ontwerpbesluit in het gemeentehuis bekijken. De gemeente bekijkt alle reacties bij het nemen van een definitief besluit. Uw reactie op het ontwerpbesluit is nodig om later te kunnen reageren op het definitieve besluit.

Bezoek voor de openingstijden en het adres van de gemeente Meerssen de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen met Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of e-mail: info@meerssen.nl.