Gemeente Meerssen | Noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg aangepast

Nieuwsbericht Noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg aangepast

Gepubliceerd op: 13 mei 2020 14:55

Veiligheidsregio logo

Sinds maandag 11 mei is een aantal landelijke coronamaatregelen versoepeld. Onder voorwaarden en stap voor stap wordt de samenleving zoveel als mogelijk opgestart. Op basis van de gewijzigde maatregelen is voor Veiligheidsregio Zuid-Limburg een nieuwe Noodverordening COVID-19 vastgesteld en ondertekend door Annemarie Penn- te Strake, voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De noodverordening is aangepast aan de gewijzigde maatregelen die met ingang van 11 mei zijn ingegaan.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het (deels) openstellen van het (speciaal)basisonderwijs, kinderopvang, bibliotheken en pretparken. Verder mogen mensen in contactberoepen op het gebied van gezondheid en schoonheid weer aan het werk. Ook mogen volwassenen vanaf nu in groepen buiten sporten. Alles onder invulling van specifieke voorwaarden en maatregelen.

Houd rekening met elkaar en de maatregelen

Alleen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen de verdere voorgenomen versoepelingen op 1 juni doorgaan. Annemarie Penn geeft aan: "Ik ben blij te zien dat het overgrote deel van de inwoners van Zuid-Limburg zich goed aan de landelijke maatregelen blijft houden, maar ik zie ook steeds meer behoefte van mensen om eropuit te gaan. En dat begrijp ik, maar ik kan niet genoeg benadrukken dat we er nog niet zijn. Houd rekening met elkaar en de maatregelen, anders zien we over een aantal weken weer een piek in het aantal besmettingen. Ik doe daarom nogmaals een dringend beroep op iedereen. Vermijd drukte, blijf thuis bij klachten, houd afstand en was vaker je handen."

Landelijke lijn

Veiligheidsregio Zuid-Limburg volgt voor de invulling van de nieuwe noodverordening de landelijke maatregelen. Hiermee wordt de mogelijkheid voortgezet om op te treden wanneer mensen zich niet aan deze maatregelen houden. De noodverordening geeft de politie, de Koninklijke marechaussee en aangewezen ambtenaren, zoals toezichthouders en opsporingsambtenaren, de mogelijkheid om de genomen maatregelen in de noodverordening te handhaven als dat nodig is. Gelukkig zien we in de praktijk dat ondernemers, instellingen en verenigingen zich goed voorbereiden en er alles aan doen om te zorgen dat maatregelen zo goed mogelijk opgevolgd (kunnen) worden, waardoor de balans gezocht wordt tussen de versoepeling en het tegengaan van het coronavirus.

Samen met gemeenten en brancheorganisaties

Alle zestien gemeenten uit onze veiligheidsregio staan paraat om samen met ondernemers, inwoners, verenigingen, culturele instellingen, brancheorganisaties en vele andere partijen te komen tot een verantwoorde invulling van de maatregelen. Annemarie Penn-te Strake: "Ik zie dat partijen de handen in elkaar slaan en dat samen wordt overlegd wat wel kan in plaats van wat niet kan. Er wordt lokaal maatwerk geleverd waar mogelijk. Dat vergt steeds een zorgvuldige afweging. Het lijkt soms oneerlijk dat bij een partij wel al iets kan en voor een andere partij een zelfde soort versoepeling pas later in kan gaan. Dat heeft alles te maken met het stap voor stap openstellen van onze samenleving. We moeten de reisbewegingen langzaam opbouwen en blijven monitoren of de verspreiding van corona onder controle blijft. Daarom vraag ik aan iedereen hier begrip voor te hebben en het vol te houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle."

U kunt hier de 'Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 13 mei 2020' downloaden