Terug
Snelzoeken

Artikel Maatregelen i.v.m. het Coronavirus

Coronavirus informatiepagina

Een overzicht van de landelijke maatregelen ivm het Coronavirus vindt u op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de aanpak van het coronavirus. Het gemeentebestuur roept iedereen op de landelijke maatregelen in acht te nemen en de gezondheidsadviezen van de RIVM te volgen.

Sinds 1 april 2020 is er een nieuwe noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus. U kunt de noodverordening hier downloaden: Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Let op: het niet opvolgen van de maatregelen kan leiden tot (hoge) boetes!

Maatregelen in de gemeente Meerssen


Gezamenlijk Verklaring van de Gemeenteraad van Meerssen

Alléén op afspraak, geen vrije inloop!

De Gemeente Meerssen volgt de landelijke maatregelen. Afdelingen hebben een minimale bezetting. Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Wij werken alléén nog op afspraak (dus ook voor het afhalen van documenten). Er is géén vrije inloop meer. U kunt een afspraak maken via telefoon 14 043. Heeft u een afspraak bij de gemeente?

 • Volgt de instructies van de medewerkers op. Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand.
 • Blijf thuis als u klachten heeft als verkoudheid, hoesten en/of koorts. Annuleer dan uw afspraak.
 • U kunt geen afspraken maken via de website, alleen via tel. 14 043. 
 • Als u niet komt, annuleer uw afspraak dan. 
 • De wachttijd aan de telefoon bij het Klant Contact Centrum is langer. Wij vragen u vriendelijk om:
  - eerst te controleren of u het antwoord op uw vraag vindt op onze site;
  - uw vraag waar mogelijk te stellen via onze online kanalen;
  - ons alleen te bellen voor dringende zaken of vragen die niet kunnen wachten;
  - uw meldingen door te geven via onze website via de button 'melding openbare ruimte'.

De openstelling van het archief op dinsdag (historisch onderzoek en stamboomonderzoek) komt tot nader bericht te vervallen.

Raadsvergadering, raadsadviesvergaderingen (RAV), informatiebijeenkomsten en inloopbijeenkomsten

Deze bijeenkomsten gaan (in ieder geval) tot 1 juni niet door. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Huwelijken / Partnerschappen

Groepssamenkomsten zijn op dit moment verboden tot 1 juni 2020. Daar zijn een paar uitzonderingen op zoals huwelijken. Huwelijken kunnen wel doorgaan, mits die onder de 30 personen zijn en er onderling 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Ook moeten de hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen. Dit is een landelijke regel. Vanwege deze maatregelen kan er tot 1 juni niet getrouwd worden in de Gloriëtte. Er kan wel getrouwd worden in de collegeruimte waar max. 7 personen aanwezig kunnen zijn. Dit is incl. bruidspaar, getuigen, buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand, fotograaf/cameraman etc. Als huwelijken op een locatie buiten het gemeentehuis worden gesloten, wordt per locatie bekeken hoeveel personen hierbij aanwezig kunnen zijn.

Evenementen / bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.

Sportcomplexen

De poorten van de sportcomplexen moeten in elk geval tot en met 28 april dicht blijven. 

Gemeenschapshuizen

De gemeenschapshuizen moeten ook in elk geval tot en met 28 april gesloten zijn. Ook kleinere (groeps)activiteiten moeten worden stop gezet.

Mantelzorg

Mantelzorgers, die in de grensstreek wonen en zorgen voor hun naaste(n) in het aangrenzende buitenland, kunnen bij Steunpunt Mantelzorg Zuid een 'Verklaring als Mantelzorger' aanvragen. Zo kunnen zij de grens zonder problemen passeren. Registratie van de mantelzorger bij het steunpunt is een vereiste. De verklaring kan worden aangevraagd via tel.  00 31 43 321 50 46 en via e-mailadres: info@mantelzorgzuid.nl

Samenscholing van kinderen en jongeren

Straatcoaches gaan de komende tijd actief de straat op om (op gepaste afstand) kinderen en jongeren die samenscholen te wijzen op het besmettingsgevaar. Deze kinderen en jongeren hoeven zelf geen last te hebben, maar kunnen wel familieleden aansteken. Nu de scholen (in ieder geval) tot en met 28 april gesloten zijn, is het ook voor kinderen en jongeren belangrijk om fysiek contact zoveel mogelijk te beperken. Wij hopen dat ook ouders hun kinderen op het belang hiervan wijzen.

Weekmarkt

De weekmarkt op donderdag gaat door. Houd ook hier minimaal 1,5 meter afstand tot andere mensen!

Vragen?

Speciaal voor vragen over de maatregelen rond het Coronavirus heeft de Gemeente Meerssen een mailadres opengesteld. Vindt u op onze gemeentelijke Coronapagina niet het antwoord op uw vraag? Stuur dan een mailtje aan: corona@meerssen.nl. Kijk voor meer informatie en veelgestelde vragen & antwoorden ook op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.   

Informatiekaart in het Turks

Informatiekaart in het Tigrinya

Informatiekaart in het Arabisch

Informatiekaart in het Engels

Corona helpdesk voor statushouders: 085-5808800 / https://www.facebook.com/C19helpdesk