Gemeente Meerssen | Inspraak concept-Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028

Nieuwsbericht Inspraak concept-Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028

Gepubliceerd op: 13 juli 2023 00:00

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin, maar ook bij psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren. Burgemeester en wethouders van Meerssen hebben op 11 juli 2023 het concept-Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028 vastgesteld. Doel van het Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028 is om alle jeugdigen in de regio Zuid-Limburg gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien. In het beleidskader beschrijven de 16 Zuid-Limburgse gemeenten hoe ze dat willen organiseren. Het college van B&W nodigt iedereen uit om het document door te lezen en hierop te reageren. Reageren kan tot en met 29 augustus 2023. Je kunt schriftelijk reageren via info@meerssen.nl, of een brief sturen naar de Gemeente Meerssen, postbus 90, 6230 AB Meerssen. Vermeld in je mail of brief het onderwerp 'Zienswijze concept-Beleidskader Jeugdhulp 2024-2028'.

Concept-beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028

Kun je dit pdf-bestand niet lezen? Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Dit is aan aanvullende kennisgeving. De officiële bekendmaking vind je met ingang van maandag 17 juli op Overheid.nl.