Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - Vooraankondiging raadsvergadering woensdag 29 september 2021

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - Vooraankondiging raadsvergadering woensdag 29 september 2021

Op woensdag 29 september 2021 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op onze gemeentelijke website www.meerssen.nl. Er wordt rekening gehouden met een mogelijke uitloop van de raadsvergadering op donderdag 30 september 2021. Ook dan begint de vergadering om 19.00 uur.

Agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 20 september 2021 behandeld en vastgesteld. Op 21 september 2021 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website www.meerssen.nl geplaatst en in week 39 op overheid.nl en de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 21 september bekijken op www.meerssen.nl (via het Raadsinformatiesysteem). De papieren stukken kunt u op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.