Gemeente Meerssen | Terugblik op informatiebijeenkomst start onderzoek maatregelen Geulmonding

Nieuwsbericht Terugblik op informatiebijeenkomst start onderzoek maatregelen Geulmonding

Gepubliceerd op: 12 januari 2024 09:35

Informatiebijeenkomst WRL 9 januari 2024
Het Geulmondingsgebied Bunde/Geulle is zwaar getroffen tijdens de waterramp in juli 2021. Een van de oorzaken daarvan was de beperkte afvoer van Geulwater via de Geulduiker onder het Julianakanaal door. Het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) ziet kansen om dit knelpunt aan te pakken. Op dinsdag 9 januari lichtte WRL en Adviesbureau Royal Haskoning DHV & HKV mogelijke maatregelen toe tijdens een informatieavond.

De bijeenkomst was druk bezocht. Ruim 75 omwonenden en andere belangstellenden waren in gemeenschapshuis de Stip aanwezig. Ook wethouder Waterbeheer Vanessa de Rond en diverse beleidsmedewerkers waren als toehoorders in de zaal. De presentatie van de avond en meer informatie over dit project vind je op www.wachtnietopwater.nl/geulmonding/.

Inbreng omwonenden

Wethouder waterbeheer Vanessa de Rond: "Goed om te zien dat er zoveel mensen aanwezig waren tijdens deze informatieavond van WRL. Er werden goede vragen gesteld en ook kritische noten gekraakt. Je ziet ook dat aanwezige omwonenden veel kennis hebben over de waterafvoer in het gebied. Die hebben ze vergaard sinds de waterramp. Dat is echt van toegevoegde waarde voor het adviesbureau. Zij kunnen hiermee aan de slag. Ik hoop dat ook vele aanwezigen willen meedenken tijdens het werkatelier op 25 januari. Als omwonende ken je de directe omgeving immers het beste. Wellicht heb jij nog goede ideeën, tips, suggesties? Neem dan deel aan het werkatelier! Zo zorgen we er samen voor dat het Geulmondingsgebied waterveiliger wordt!"

Geulduiker
Werkatelier op 25 januari 2024

WRL en de adviesbureaus organiseren een werkatelier op 25 januari aanstaande. Tijdens het werkatelier kun je meedenken over mogelijk effectieve maatregelen in dit gebied. Het werkatelier begint 19.00 uur. De locatie wordt nog bekendgemaakt. Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via www.wachtnietopwater.nl/geulmonding. Aanmelden kan tot en met 21 januari aanstaande.

Hoe daarna verder?

WRL heeft adviesbureaus Royal HaskoningDHV & HKV opdracht gegeven om te onderzoeken of de maatregelen effectief en haalbaar zijn. De resultaten zijn eind maart 2024. Ook dan volgt er weer een informatiebijeenkomst.