Gemeente Meerssen | Informatiemarkt voor getroffenen wateroverlast op zondag 28 november

Nieuwsbericht Informatiemarkt voor getroffenen wateroverlast op zondag 28 november

Gepubliceerd op: 29 oktober 2021 15:25

In juni en juli 2021 zijn enkele honderden huishoudens en diverse bedrijven in de gemeente Meerssen zwaar getroffen door wateroverlast. Wethouder Wim Kemp heeft namens het college van B&W gesprekken gevoerd met bewoners van de getroffen gebieden. Doel van deze gesprekken was in kaart te brengen welke behoefte er in de nasleep van de wateroverlast leeft aan informatie en ondersteuning. 

Informatiemarkt 

Naar aanleiding van de geconstateerde behoefte heeft de gemeente besloten om een informatiemarkt te organiseren. Tijdens de informatiemarkt zal er o.a. met behulp van presentaties en informatiestands aandacht zijn voor de WTS, het Nationaal Rampenfonds en de constructieve veiligheid van woningen. Vertegenwoordigers van diverse betrokken organisaties (o.a. Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, Trajekt en Slachtofferhulp) zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook is er tijdens de informatiemarkt een ontmoetingsplek om in gesprek te gaan met lotgenoten. 

Nadere informatie volgt.