Gemeente Meerssen | Omgevingswet

Artikel Omgevingswet

Initiatiefnemers van projecten en activiteiten hebben vaak te maken met  tientallen wetten en honderden regels. Het Rijk heeft daarom een nieuwe Omgevingswet in voorbereiding. Onder de nieuwe Omgevingswet kun je straks volstaan met één procedure, één loket en één aanvraag met minder onderzoekslasten. Het omgevingsrecht wordt transparanter, eenvoudiger, sneller én goedkoper. De wet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Bouwen, verbouwen of slopen? 

Lees verder voor meer informatie