Gemeente Meerssen | Transitievisie Warmte: wat ging vooraf?

Nieuwsbericht Transitievisie Warmte: wat ging vooraf?

Gepubliceerd op: 18 juli 2023 14:35

In het Klimaatakkoord was afgesproken dat iedere gemeente in 2021 een transitievisie warmte moest hebben. Nu is in de meeste huishoudens aardgas nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Dat gaat veranderen. Niet in één keer, maar stapsgewijs in de komende 30 jaar. Met een wijkgerichte aanpak onder regie van de gemeente. Hoe de gemeente dit gaat oppakken, wordt beschreven in de Transitievisie Warmte (TVW). Een transitievisie warmte geeft antwoord op de volgende vragen:

• Wat zijn de alternatieven voor aardgas in de gemeente?
• Welke oplossingen zijn er per wijk om deze aardgasvrij te maken?
• Wat is een goed moment om deze alternatieven toe te passen?

Eerste stap naar aardgasvrij

De Transitievisie Warmte is de eerste stap naar een aardgasvrije gemeente in 2050. Met technische onderzoeken brengt de gemeente de lokale mogelijkheden in kaart. Deze zijn afhankelijk van bijvoorbeeld energiegebruik, soort gebouw en de aanwezigheid van warmtebronnen. Bij het maken van de keuzes in de Transitievisie Warmte dient er met veel aspecten rekening gehouden te worden. Belangrijke vragen daarbij zijn: Wat zijn duurzame alternatieven? Hoe houden we de warmtetransitie betaalbaar?

Wat ging vooraf?

De gemeenteraad in Meerssen nam op 21 oktober 2021 een besluit over de Transitievisie Warmte. Nationaal is afgesproken dat iedere gemeente vóór 2030 minimaal één aardgasvrije wijk heeft. Ook het gemeentebestuur van Meerssen ging na de besluitvorming aan de slag met het opstellen van een eerste wijkuitvoeringsplan.

Dit is de Raadsinformatiebrief.