Gemeente Meerssen | Herinrichting Markt

Artikel Herinrichting Markt

In 2016 zijn de appartementen in en om het voormalige Proosdijklooster opgeleverd. De openbare ruimte heeft toen een tijdelijke afwerking gekregen. De nieuwe gebouwen vragen echter om een ander plein. De sfeer en intimiteit van het plein nemen toe als de openbare ruimte één geheel vormt en niet is opgesplitst in twee delen.

Herinrichting Markt

De gemeente Meerssen investeert al vele jaren in een duurzame ontwikkeling van het centrumgebied. Bij de herinrichting van de Markt en omgeving kijkt de gemeente naar de verschillende functies van de Markt als ontmoetingshart voor Groot Meerssen. Niet alleen de Markt is hierbij van belang, maar ook hoe de Markt kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Meerssen als centrum. Voor het centrum hebben we diverse thema's die we extra belichten zoals: 'Historie en erfgoed in samenhang', 'Natuur, energie & biodiversiteit' en 'Ontmoeten & verbinden'. Samen met bewoners, ondernemers en derden bekijken hoe we de Markt een aantrekkelijke locatie kunnen maken, waar mensen zich graag verzamelen en vertoeven en hoe de herinrichting van de Markt de relatie met het winkelcentrum kan versterken.

Projectgebied herinrichting Markt
Omvang van de herinrichting

Waar het in de afgelopen jaren draaide om de herinrichting van de Markt zelf, is de omvang van het project groter geworden. Dat komt doordat we naast de belangen van de Markt ook de belangen van het centrum van Meerssen zelf, duurzaamheidseisen, stedenbouwkunde en cultuurhistorische belangen hebben meegenomen in de herinrichting. De omvang van de herinrichting bevat nu:

  • Herinrichting van de Markt.
  • Herinrichting van het gebied tussen de Markt en de Gansbaan, waarbij rekening wordt gehouden met de herontwikkeling van het Beukeböschke.
  • Vergroening van de verbinding tussen Markt, Proosdijpark en Beekstraat (tussen de Hema en Elektro World Offermans), waarbij het Proosdijpark beter in beeld moet komen vanaf de Markt en andersom.

Op de afbeelding is het projectgebied in beeld gebracht.

Locatie voormalige basisschool De Gansbeek

Met de samenvoeging van basisschool De Gansbeek en basisschool Op 't Hwagveld in Kindcentrum De Wereldster is het schoolgebouw aan de Gansbaan leeggekomen. De gemeente is de mogelijkheden voor de invulling van deze locatie aan het bekijken. Hierbij wordt met name gekeken naar levensloop bestendig wonen. Meer informatie over deze planvorming vind je hier

Planning

Nadat wij alle wensen en aandachtspunten in kaart hebben gebracht, wordt een schetsontwerp gemaakt. We houden – waar mogelijk – rekening met de ingebrachte wensen, aandachtspunten en suggesties. Wij vragen echter begrip dat we wellicht niet aan alle wensen tegemoet kunnen komen. Nadat het schetsontwerp is gemaakt, organiseren wij een nieuwe informatieavond om het schetsontwerp toe te lichten. Daarbij geven we aan hoe de verschillende wensen, aandachtspunten en suggesties al dan niet zijn ingevuld.