Gemeente Meerssen | Openbare Besluitenlijsten College van B&W

Artikel Openbare Besluitenlijsten College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van een gemeente. Het college van B&W wordt hierbij ondersteund door de ambtelijke organisatie onder leiding van de gemeentesecretaris.

De ambtelijke organisatie formuleert wekelijks een groot aantal voorstellen. Het college neemt een besluit over deze voorstellen. De openbare besluitenlijsten van de collegevergaderingen kunt u hieronder raadplegen. Besluitenlijsten van eerdere jaren kunt u raadplegen in het webarchief.

Relevante documenten en links