Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 18-09-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 18-09-2023

Gepubliceerd op: 21 september 2023 20:35

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 september 2023

Update aanbesteding uitvoering accommodatiebeleid

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief inzake de update aanbesteding uitvoering accommodatiebeleid.