Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 21-07-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 21-07-2023

Gepubliceerd op: 24 augustus 2023 17:10

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 juli 2023

Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit tot afwijzing vervanging vergunninghouder kaashandel weekmarkt Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 13 juni 2023, ingekomen 27 juni 2023;
  2. het bezwaar van bezwaarmaker ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  3. het bestreden besluit van 12 januari 2023 in stand te laten;
  4. het verzoek om een vergoeding van de kosten als bedoeld in artikel 7:15, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht af te wijzen.