Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 07-02-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 07-02-2023

Gepubliceerd op: 15 februari 2023 12:25

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 februari 2023

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 31 januari 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 31 januari 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 31 januari 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 31 januari 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Concept-Regionaal Beleidsplan Politie 2024-2027

Besluit: het college van B&W heeft besloten het concept-raadsvoorstel waarmee dit concept-beleidsplan 2024-2027 van de Eenheid Limburg aan de gemeenteraad wordt aangeboden vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 16 maart 2023.

Vaststelling bestemmingsplan Geulstraat ongenummerd te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan 'Geulstraat ong. te Bunde' en dit voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming in de raadsvergadering van 16 maart 2023.

Verlichting bij VV Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Een stabiliteitsonderzoek te laten uitvoeren (kosten € 1.624,--) of de bestaande lichtmasten bij VV Bunde geschikt zijn voor het plaatsen van LED verlichting;
  2. het bedrag te putten uit het sportveldenbeheerplan.

Vaststelling Uitvoeringsplan Zicht op Thuis 2023 Maastricht-Heuvelland

Besluit: het college van B&W heeft besloten het uitvoeringsplan Zicht op Thuis 2023 Maastricht-Heuvelland vast te stellen.